Politika i gospodarstvo

Gradonačelnik Vejić s poljoprivrednicima na Sjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora

Sukladno dogovoru, iz Grada Ploča šalju svoje prijedloge izmjena nacrta Prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Sljedeći korak u borbi za rješenjem ovog za poljoprivrednike Ploča,gorućeg problema raspodjele poljoprivrednog zemljišta na području grada Ploča napravljen je u srijedu 04.veljače kad su gradonačelnik Vejić i predsjednik GV Davor Mihaljević zajedno s poljoprivrednicima sudjelovali na sjednici Odbora za poljoprivredu u Hrvatskom saboru.

Gradonačelnik Vejić još je jednom istaknuo probleme zbog kojih bi ovakav Natječaj oštetio brojne poljoprivrednike s našeg područja,ali i prijedloge rješenja koje su poljoprivrednici naveli.


Sukladno naputcima koje su predstavnicima Ploča iznijeli na 51. sjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora na kojoj su sudjelovali,gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić uputio je prijedloge izmjena nacrta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu s konačnim prijedlogom zakona.

Predlaže se izmjena u dijelu PRIJELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDBI čl. 32. toč. (1) na način da isti glasi:

“Postupci davanja u zakup i zakup za ribnjake, ako je objavljen javni poziv za zakup i zakup za ribnjake prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/2013), a u kojim postupcima Agencija za poljoprivredno zemljište nije donijela odluku iz čl. 27. st.4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu(“Narodne novine” broj 39/2013) i nisu sklopljeni ugovori o zakupu, dovršit će se po odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu.”

Predlaže se izmjena čl 10. toč. (f) na način da se maksimalno povećaju bodovi s osnova sjedišta odnosno prebivališta na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, za koju se raspisuje javni poziv uvažavajući specifičnosti poljoprivredne proizvodnje u pojedinim područjima RH te se ujedno predlaže sam tekst Zakona maksimalno prilagoditi realnosti specifičnih vidova poljoprivrede u pojedinim regijama i na taj način ostaviti mogućnost da se Uredbom o obrascu i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH mogu vrednovati na različite načine programi po posebnostima specifičnim za svaku regiju.

Posebnost poljoprivredne proizvodnje na području Grada Ploča i cijele doline Neretve su velik broj manjih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), samo na području Grada Ploča cca 1000, koji se bave intenzivnom visokoproduktivnom i visokoprihodovnom poljoprivrednom proizvodnjom na manjim poljoprivrednim površinama.

Navedeni proizvođači ostvaruju velik utjecaj na lokalno gospodarstvo i to kroz zapošljavanje velikog broj radnika (praktično cijele obitelji su angažirane u proizvodnji), potrošnje repromaterijala i plasiranje proizvoda. S obzirom da na području Grada Ploča ne postoje ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a notorna je činjenica da se 90% poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH obrađuje, jedini vid zaštite i konkurentnost poljoprivrednika s područja Grada Ploča može se osigurati kroz maksimalno bodovanje domicilnosti. S obzirom da je javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ploča u tijeku, u slučaju neuvažavanja predloženih izmjena, poljoprivrednici s područja Grada Ploča ostaju nekonkurentni, prijeti opasnost gašenja uspješnih visokoproduktivnih OPG-ova i nastanak socijalne katastrofe i masovnog iseljavanja iz ruralnih područja budući cijele obitelji ostaju bez bilo kakvog izvora prihoda. Pored navedenog u slučaju raspisivanja novih javnih poziva na području doline Neretve poljoprivrednici s područja Grada Ploča i dalje će biti u neravnopravnom položaju iz razloga što će se primjenjivati kriterij bodovanja domicilnosti te i dalje neće biti konkurentni sa svojim ponudama i bez ikakvog izgleda za uspjeh.

Upravo iz navedenog razloga predlaže se i maksimalno prilagođavanje duha Zakona specifičnostima pojedinih regija i poljoprivredne proizvodnje u njima, npr. notornu činjenicu da mahom voćarska proizvodnja na području Doline Neretve zahtijeva manje strojeve, manje snage od npr. Slavonije i da se ostavi mogućnost rasporeda ukupnog zbroja bodova uvažavajući takve specifičnosti, kaže se u dopisu kojeg je Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište poslao gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić.

“Učinili smo sve što smo mogli kako bi apelirali na mjerodavne, te zatražili da se iznešeni prijedlozi uzmu u obzir. Nadamo se da će se ova situacija riješiti u korist naših poljoprivrednika, a problem raspolaganja državnim zemljištem na području grada Ploča konačno riješen”,poručio je Vejić