Politika i gospodarstvo

Gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić na okruglom stolu na temu „Smjernice za razvoj turizma, poljoprivrede i prehrambene industrije na područje LAG-a Neretva“

Gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić sudjelovao je na okruglom u stolu u organizaciji LAG-a Neretva u suradnji s udrugom „Dani Neretve“. Tema okruglog stola bile su smjernice za razvoj turizma, poljoprivrede i prehrambene industrije.

Nakon izlaganja predavača, otvorena je rasprava. Sudjelujući u raspravi o potencijalima i perspektivama doline Neretve gradonačelnik Vejić je istaknuo da je Grad Ploče različit od gradova iz okruženja, po svojoj konfiguraciji terena, nastanka ali i samoj povijesti.

„Svoju perspektivu vidimo  u daljnjem razvoju  logističkih kapaciteta Luke Ploče, unapređenju i iskorištavanju potencijala koridora VC, no da bi se potencijali i ostvarili potrebna je suradnja lokalne samouprave i i svih državnih institucija. Kao granu mogućnosti daljnjeg razvoja vidimo i poljoprivredu i turizam, te ćemo na tom planu graditi daljnji razvoj grada“, rekao je ovom prilikom gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić.