Politika i gospodarstvo

Gradonačelnik Mišo Krstičević podnio Izvješću o radu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

U Izvješću o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) sumarni je pregled aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti. Apostrofira se otvorenost i transparentnost rada gradske uprave i angažman na prijavi projektnih prijedloga na natječaje. U okviru svoje nadležnosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Ploča, Gradonačelnik kao izvršno tijelo, odgovara za zakonitost rada kao i za usmjeravanje i nadzor rada Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada. Sastavni je dio Izvješća i pregled aktivnosti Gradonačelnika po mjesecima (siječanj 2018. godine – lipanj 2018. godine), a treba napomenuti kako su o gotovo svim aktivnostima navedenima u Izvješću građani obaviješteni putem službene stranice Grada Ploča i ostalih medija.

Gradonačelnik saziva kolegije/koordinacije na kojima su prisutni zamjenici gradonačelnika, pročelnik JUO Grada Ploča, savjetnik gradonačelnika te voditelji odsjeka i pododsjeka, sve u svrhu definiranja ciljeva i vremenskog okvira unutar kojih ciljeve treba i ostvariti, zauzimaju se stavovi, određuju prioriteti, donose zaključci i koordinira se rad gradskih službi.

Prilog ovog Izvješća su Akti gradonačelnika u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine.


 1. Aktivnosti Gradonačelnika, kronološki

Siječanj 2018. godine

 • Stavljena u funkciju nova web stranica Grada Ploča,

 • Stavljena u funkciju nova web stranica JU Izvor,

 • U sklopu javnih radova provedene brojne aktivnosti uređenja zapuštenih zelenih površina, čišćenja drveća i niskog raslinja i čišćenja i održavanja rubnih pojaseva uz prometnice,

 • Odobren projekt uređenja Spomenika hrvatskih branitelja u Pločama,

 • Održana obuka o održivom gospodarenju otpadom u suradnji s Udrugom gradova,

 • Uređen pokos ispod Prišnice i nastavak uređenja vidikovca Prišnica,

 • Sudjelovanje na otvorenju obnovljenog Doma kulture u Kominu,

 • Sklopljeni Ugovori o dodjeli stipendija za 15 pločanskih studenata.

Veljača 2018. godine

 • Doneseni akti bitni za sustav održivog gospodarenja otpadom u Pločama (Plan gospodarenja otpadom Grada Ploča (2017.-2022.), Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i Odluka o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ploča),

 • Potpisan Sporazum o međusobnim odnosima između Adriatic Tank Terminals d.o.o. i Grada Ploča o novčanom nagrađivanju studenata koji su s Gradom Pločama potpisali Ugovor o stipendiranju.
 • Stavljena u funkciju nova web stranica Radio Ploče.

 • Uređivanje starih klupa i postavljane istih na javnim površinama Grada Ploča.

 • Gradonačelnik Mišo Krstičević, u Večernjakovom izboru, izabran među 30 potencijalnih hrvatskih lidera budućnosti.
 • Gostovanje Gradonačelnika u emisiji HRT-a „Otvoreno“.
 • Primanje brončanog sa Europskog prvenstva za juniore u boćanju, mladog Luke Gašpara, u Uredu Gradonačelnika.
 • Uređenje hortikulture na novom ulazu u Ploče.

Ožujak 2018. godine

 • Postavljene nove klupe u park uz ulicu Vladimira Nazora,
 • Provedene brojne aktivnosti za djecu u sklopu Programa „Uskrs u Pločama“,
 • Dodijeljeno priznanje portala gradonacelnik.hr Gradonačelniku za izniman doprinos upravljanju Gradom,
 • Odobren projekt Sanacije prilaznog puta i nogostupa od Doma kulture (ulica S.S.Kranjčevića) do ulice Tina Ujevića,
 • Postavljeni uspornici prometa u ulici Vladimira Nazora u Pločama pokraj Dječjeg vrtića,
 • Obilježavanje „Dana žena“,
 • Gostovanje Gradonačelnika u emisiji HRT-a „Dobro jutro Hrvatska“,
 • Objavljen poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave usluga „Glavni projekt sanacije tunela u MO Stablina“,
 • Sudjelovanje na obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca,
 • Projekt nautičke marine Ploče predstavljen na službenim stranicama Europske komisije.

Travanj 2018. godine

 • Organizirana fotoradionica „Svijet u bojama“,
 • Organizirana konferencija s ciljem informiranja i predstavljanja projekta “Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama”,
 • Organizacija više akcija čišćenja postojeće pješačke staze na relaciji Tatinje – Franići – Tanka Punta u suradnji s Komunalnim održavanjem d.o.o., Javnim radovima, LD Vranjak, HPD Grabovica Ploče i drugim zaljubljenicima u prirodu,
 • Započeli radovi na čišćenju i uređenju Tehničke radionice,
 • Završetak radova na novoj šetnici Gradska plaža – Dom športova.

Svibanj 2018. godine

 • Organizirana proslava Međunarodnog praznika rada – 1. svibanj 2018. godine,
 • Asfaltiranje sportskog centra u Peračkom Blatu,
 • U sklopu Javnih radova i u suradnji sa Komunalnim održavanjem Ploče organizirana akcija čišćenja okoliša Baćinskih jezera,
 • Asfaltiranje površine na rivi ispred hotela,
 • Započeli radovi na projektu uređenja Gradske plaže u Pločama koji je poztivno ocijenjen i sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma,
 • Potpisan Ugovor između Grada Ploča i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojim je Gradu Pločama dodjeljeno 200.000,00 kn za prijavljeni projekt „Izgradnja potpornih zidova u MO Ploče (na Prišnici) i MO Šarić Struga“, ukupne vrijednosti 635.273,13 kn,
 • Započeli radovi na projektu Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“ vrijednog 5.180.985,00 kn,
 • Započeli radovi na izgradnji kupališta u bivšoj tehničkoj radionici u suradnji s vojskom,
 • Potpisivanje Ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja kojim je Gradu Pločama dodijeljeno 70.000 kn za prijavljeni projekt izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Ulici Petra Svačića u Pločama, ukupne vrijednosti 80.000 kn,
 • Razvojna agencija Grada Ploča, Plora d.o.o., započela s radom,
 • Uz brojne aktivnosti, obilježen Dan Grada Ploča i Dan zaštitnice Župe Kraljice Neba i Zemlje,
 • Održan sastanak s predstavnicima HRM-a u svrhu organiziranja i obilježavanja Dana HRM-a u Pločama,
 • Organizirano primanje predstavnika RK Dalmatinka, Karate kluba Porto Tolero i NK Jadran Luka Ploče,
 • Održani izbori za vijeća Mjesnih odbora,
 • Dobrodošlica prvom ticanju katamarana Zenit na liniji Termoli – Ploče,
 • Odobren projekt Grad Ploče – pametni grad.

Lipanj

 • Objavljen Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Ploča,
 • Organizacija brojnih aktivnosti i događanja u sklopu „Pločanskog ljeta 2018.“,
 • Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča,
 • Svečano obilježavanje Dana državnosti,
 • Sudjelovanje na proslavi 60 godina mature prve generacije pločanskih maturanata,
 • Započeli radovi na uređenju Spomenika hrvatskih branitelja u Pločama,
 • Sudjelovanje na potpisivanju Ugovora o izgradnji poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama,
 • Gradu Pločama odobreno sufinanciranje u iznosu 479.239,11 kn za projekt „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“.
 1. Projekti prijavljeni na natječaje u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine

 • Siječanj 2018. godine

1. Uređenje vidikovca Mali Milosavac

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Turističkom zajednicom Grada Ploča, na poziv Hrvatske turističke zajednice koja je odobrila 50.000,00 kn za sufinanciranje. Ukupna vrijednost projekta je 729.850,00 kn.

Cilj projekta je urediti javnu površinu u samom centru grada te je obogatiti dodatnim sadržajem koji će biti atraktivni i raspoloživi lokalnom stanovništvu, posjetiteljima, rekreativcima i turistima.

2. Uređenje biciklističke staze na Baćinskim jezerima

Projekt je prijavljen na poziv Hrvatske turističke zajednice. Vrijednost projekta iznosi 214.175,00 kn. Nije odobren za sufinanciranje.

 • Veljača 2018.

3. ZAŽELI danas za bolje sutra

Projekt je prijavljen na poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ Natječaj je u sklopu Europskog socijalnog fonda, a svrha natječaja je socijalno uključivanje i integracija ranjivih skupina na tržište rada.

Vrijednost projekta je 4.105.462,03 kn, a prema uvjetima Poziva udjel sufinanciranja iznosi 100%. Grad Ploče zaprimio je Obavijest o prolasku u drugu fazu postupka – ocjena kvalitete.

4. Umjetna stijena za penjanje

Projekt je prijavljen na „Javni poziv za prijavu projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata“, Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna vrijednost projekta je 52.250,00 kuna. Projektna prijava je u postupku ocjenjivanja. Prihvaćeni projekti sufinancirat će se kroz sredstva za sanaciju i izgradnju sportskih igrališta i objekata iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018 godinu.

 • Ožujak 2018. godine

5. Oslikavanje pješačkog mosta na rivi

Pučko otvoreno učilište Ploče u suradnji s Gradom Pločama prijavilo je Program – Umjetnost bez granica na „Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko – neretvanske županije“ za 2018. godinu.

Ukupna vrijednost projekta je 18.875,00 kn. Odobreno je sufinanciranje u iznosu od 3.000,00 kn.

6. Maraton lađa na Neretvi 2018. godine

Događanje je prijavljeno na „Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini“ Hrvatske turističke zajednice, koja je odobrila 100.000,00 kn za sufinanciranje petodnevne manifestacije i događanja vezanih za Maraton lađa.

7. Pločansko ljeto

Događanje je prijavljeno na „Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko – neretvanske županije za 2018. godinu“, te je sufinancirano u iznosu od 25.000,00 kn.

8. Advent u Pločama

Događanje je prijavljeno na poziv Hrvatske turističke zajednice i nije odobreno za sufinanciranje.

9. Modernizacija javne rasvjete na području Grada Ploča

Projekt je prijavljen na javni poziv za dostavu prijedloga projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini, a kojeg je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.500.000,00 kn, a zatraženi iznos potpore je 450.000,00 kn.

Projektni prijedlog je odbijen.

10. Sanacija klizišta u ulici Petra Svačića

Projekt je prijavljen na javni poziv za dostavu prijedloga projekata za sufinanciranje sanacije klizišta u 2018. godini, kojeg je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.809.000,00 kn, a zatraženi iznos potpore je 1.300.000,00 kn.

Projektni prijedlog je odbijen.

11. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i proširenje vrtića u Pločama

Projekt je prijavljen na „Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima“, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ukupna vrijednost projekta je 195.000,00 kn.

Projektni prijedlog je odbijen.

 • Travanj 2018. godine

12. Sanacija potpornih zidova u Šarić Strugi i Pločama

Projekt je prijavljen na javni poziv „Program podrške regionalnom razvoju 2018. godine“ a kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Cilj programa je podrška gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja novom Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), nisu razvrstana u potpomognuta područja, ali u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 635.273,13 kn.

Gradu Pločama odobreno je sufinanciranje u iznosu od 200.000,00 kn.

13. Održivo gospodarenje otpadom “Zeleni val”

Projekt je prijavljen na „Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentost i kohezija 2014- 2020., Specifični cilj – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“, a kojeg je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Odlukom o financiranju za projektni prijedlog „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom ‘Zeleni val’“, Gradu Pločama odobreno je sufinanciranje u iznosu od 479.239,11 kn.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 582.030,40 kn.

 • Svibanj 2018. godine

14. Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima

Projekt je prijavljen na poziv „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, a kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima, uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Ploča.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.370.742,85 kn, a prijavljen je za financiranje iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Prijedlog projekta još uvijek je u postupku evaluacije.

15. WiFi4EU

Projekt je namijenjen građanima EU-a i posjetiteljima koji će moći besplatno pristupiti bežičnom internetu na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, biblioteke i zdravstvene ustanove u EU-u.

Potpora je vaučera vrijednosti 15.000,00 EUR po prijavitelju namijenjen izvršitelju radova/dobavljaču opreme, a koji će biti registriran na portalu Europske komisije vezanom uz WiFi4EU inicijativu. Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) Europske komisije poništila je prvi poziv za podnošenje prijava objavljen 15. svibnja 2018. godine. Novi poziv na podnošenje prijava biti će u jesen 2018. godine.

 • Lipanj 2018. godine

16. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Projekt je prijavljen na „Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno pikupljanje komunalnog otpada“ , a kojeg je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

U skladu s tim, Grad Ploče je zatražio iznos od 85 % ukupne vrijednosti projekta, te mu je odobreno sufinanciranje u iznosu od 1.257.917, 84 kuna.

17. INTESA (Interreg ADRION),

Projekt je prijavljen za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj projekta je očuvati kulturnu baštinu i razvoj ekoturizma na području grada Ploča. Naglasak je stavljen na valorizaciju tradicionalnog broda trupe, koji je korišten u svakodnevnom životu mještana, čak i od 15. stoljeća.

Dodatna vrijednost projekta je transfer znanja iz razvijenijih partnerskih turističkih destinacija i razvoj priznate održive turističke ponude na jadranskom području.

Vrijednost projekta koja se odnosi na Grad Ploče iznosi 1.478.000,00 kn, a zatraženi iznos potpore je 1.256.300,00, odnosno 85%.

Prijedlog projekta još uvijek je u postupku evaluacije.

18. ADMYLAKE (Interreg ADRION)

Projekt je prijavljen za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta je očuvati prirodnu baštinu i promovirati Baćinska jezera kao jedinstveni prirodni biser, bogate biološke raznolikosti. Naglasak je stavljen na educiranje i podizanje svijesti lokalnog stanovništva, turista, ljubitelja prirode uz pomoć informacija koje će se dobiti primjenom senzora kakvoće zraka, pametnih klupa i pametnih zaslona.

Vrijednost projekta za Grad Ploče iznosi 1.955.700,00 kn, a zatraženi iznos potpore je 1.662. 345,00, odnosno 85 %. Prijedlog projekta u postupku je evaluacije.

Gradonačelnik

Mišo Krstičević