Politika i gospodarstvo

Gradonačelnik Krstičević podnio redovno polugodišnje Izvješće o radu

Gradonačelnik Ploča, Mišo Krstičević, podnio je redovno Izvješće o svom radu za razdoblje 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine.

“Gradskim vijećnicima Grada Ploča podnio sam Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine koji je sumarni pregled aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti.

U Izvješću sam apostrofirao angažman na izradi projektno – tehničke dokumentacije, prostornog planiranja, izvođenja radova i prijavi projektnih prijedloga na natječaje.


U okviru svoje nadležnosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Ploča, kao izvršno tijelo, odgovaram za zakonitost rada kao i za usmjeravanje i nadzor rada nadležnih upravnih odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Sastavni dio Izvješća je i pregled aktivnosti Gradonačelnika po mjesecima (siječanj 2019. godine – lipanj 2019. godine), a treba napomenuti kako su o gotovo svim aktivnostima navedenima u Izvješću građani obaviješteni putem službene stranice Grada Ploča i ostalih medija, sve kako bi se transparentnost rada gradske uprave podigla na višu razinu..” – napisao je na svojim službenim stranicama gradonačelnik Krstičević.

Prilog ovog Izvješća su Akti gradonačelnika u razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine.