Ekologija Politika i gospodarstvo

Gradonačelnik Krstičević: Gradimo sortirnicu u Pločama, manje smeća na Lovorniku

Grad Ploče dobiva 18.8 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda EU za izgradnju i opremanje sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada, napisao je danas pločanski gradonačelnik Mišo Krstičević na službenoj stranici.

Kako gradonačelnik Krstičević navodi, radi se o postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala, za koji je Grad Ploče kao Prijavitelj uspješno pripremio projektni prijedlog te prošao sve 3 faze provjere. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 22.250.095,16 kn, a najviši dopušteni iznos bespovratnih EU sredstava koji može biti dodijeljen iznosi 18.805.420, 64 kuna, odnosno 84,51 %.

Izgradnjom i opremanjem sortirnice, Ploče će dobiti moderno opremljenu sortirnicu s automatiziranom opremom (kolna vaga, sortirna linija, stroj za odvajanje metala magnetima, stroj za uklanjanje vrećica, balirka itd.) za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, metala i drugih materijala) i objekt za radnike sortirnice. Time će se povećati stopa odvojeno prikupljenog otpada, tj. otpada poslanog na daljnju obradu (recikliranje), a smanjiti količina odloženog otpada na Lovorniku.


“Nakon provedbe edukacije (Zeleni Val) te nabave posuda i kamiona za odvojeno prikupljanje otpada koji stižu ove godine, izgradnjom sortirnice zaokružit će se sustav odvojenog prikupljanja otpada na našem području. Nabavom posuda je omogućeno odvajanje otpada na mjestu nastanka (u kućanstvima), nabavom novih kamiona je omogućen pristup svim kućanstvima i pražnjenje posuda, a izgradnjom sortirnice će se brže i učinkovitije sortirati odvojeno prikupljeni otpad koji će kao takav biti spreman za daljnju obradu. Sustav ne bi funkcionirao bez ispunjenja svih uvjeta potrebnih da se zaokruži i omogući održivo gospodarenje otpadom na našem području te ispuni glavni cilj – MANJE SMEĆA NA LOVORNIKU, koji je jedan od većih zagađivača okoliša na našem području.

Prave rezultate, uz sve navedene preduvjete, možemo postići jedino na način da se svi aktivno uključimo u pravilno odvajanje otpada u svojim kućanstvima” – napisao je Mišo Krstičević, gradonačelnik Grada Ploča.

♻️♻️♻️

Glavni tlocrt