Politika i gospodarstvo

Gradonačelnik Krstičević donio Plan nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi, članku 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 39. Statuta Grada Ploča, Gradonačelnik  Ploča, Mišo Krstičević donio je Plan nabave za 2019. godinu.

Planom nabave za 2019. godinu uređuje se nabava roba, radova i usluga za koju su planirana sredstva u Proračunu Grada Ploča, a koja će se tijekom 2019. godine provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave.

Između ostalih stavki u predmetu nabave izdvajamo uređenje dječjih igrališta u MO Stablina i Peračko Blato, uređenje sportskog centra u Stablini, boćališta na Staševici, izgradnja i uređenje parka za kućne ljubimce, izgradnja EDU-EKO projekta Trovro, glavni projekt lučice Mala Pošta, asfaltiranje ulica po mjesnim odborima, izgradnja spoja Stablinske ulice na D8, kružni tokovi, izgradnja nogostupa, energetska obnova javne rasvjete na području Grada Ploča, izgradnja javne rasvjete u “Tehničkoj radionici”, projektno rješenje Marine u Pločama, izgradnja mrtvačnice u Komunu, izmjena otvora u Domu kulture u Pločama..


Plan nabave stupa na snagu danom donošenja .