Politika i gospodarstvo

Gradonačelnik Krstičević će na sjednici Gradskog vijeća predložiti smanjenje komunalne naknade?

Danas se u 17:00 sati u Pločama održava 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča na kojoj se među ostalima nalazi točka “Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi”. Gradonačelnik je prije sjednice objavio zanimljiv status na svojoj službenoj stranici i sasvim smo sigurni da nas očekuje zanimljivo glasovanje o navedenoj točki. Tekst gradonačelnika Krstičevića prenosimo u cijelosti:

U cilju ispravljanja nepravilnosti i neujednačenosti položaja svih fizičkih i pravnih osoba sa područja Grada Ploča u završnoj smo fazi izrade geoinformacijskog sustava (GIS) baze nekretnina. Sva naselja na području Ploča su snimljena dronom iz zraka, čime je utvrđena stvarna tlocrtna površina i katnost svih objekata. Evidentirana su značajna odstupanja stvarnog izvedenog stanja od postojeće baze podataka koja se trenutno koristi, kada su u pitanju stambeni objekti u vlasništvu fizičkih osoba.

Ujedno, utvrđeno je kako određeni broj korisnika/vlasnika nekretnina uopće nije zadužen za komunalnu naknadu (preko 500 objekata, te preko 900 korisnika), čime se vlasnike i korisnike objekata dovodilo u neravnopravni položaj. Sada, kada su utvrđene stvarne tlocrtne površine i katnost objekata, stvorili su se preduvjeti da se ispravi neuravnoteženost i nepoštena praksa jer dio građana je plaćao komunalnu naknadu sukladno stvarnoj površini koju koriste, a dio građana je plaćao komunalnu naknadu za umanjenu površinu, te je postojao dio objekata i korisnika koji nisu do sada bili zaduživani za komunalnu naknadu. Iz navedenog je razvidno kako građani Grada Ploča nisu bili u međusobno ravnopravnom položaju. Utvrđivanjem stvarnog stanja stvorili su se preduvjeti za postizanjem načela jednakosti i ravnopravnosti u obvezama prema lokalnoj zajednici među stanovnicima Ploča koja je godinama bila prisutna u praksi.


Sa druge strane, analizom novoevidentiranih površina razvidno je da su najveća odstupanja (kada promatramo omjer površina u postojećoj bazi podataka i novoevidentirane površine) vezana za ruralna područja, točnije naselja izvan Zone 1 (uže područje grada Ploča). Za Zonu 1, koeficijent zone je utvrđen Zakonom o komunalnom gospodarstvu i iznosi 1,00. Za ostale zone (sva naselja osim užeg područja grada Ploča),koeficijent zone se određuje obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom i utvrđuje se Odlukom o komunalnoj naknadi koju donosi Predstavničko tijelo Grada Ploča, odnosno Gradsko vijeće Grada Ploča.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča ću predložiti vijećnicima novo kategoriziranje dijela ruralnih prostora, te smanjenje koeficijenta zona za ruralna područja za minimalno 40%, što će značiti i minimalno 40%-tno smanjenje cijena komunalne naknade u odnosu na egzaktne podatke o površinama za sve stanovnike tih područja.

Sadržajno:
U Zoni 1 će kao i do sada ostati uže područje grada Ploča sa koeficijentom zone 1,00.
U Zoni 2 u kojoj su do sada bila područja naselja Birine i Stabline će ostati jedino područje naselja Birine sa koeficijentom zone 0,75.
U zoni 3 će se uz dosadašnja područja: naselja Baćina, Banja, Crpala – Spilice – Gnječi, Čeveljuša, Komin, Peračko Blato, Rogotin, Staševica i Šarić Struga, biti pripojena i Stablina, te će se Gradskom vijeću Grada Ploča predložiti smanjenje koeficijenta za 40% (sa dosadašnjih 0,60 na 0,36, što za Stablinu znači smanjenje od 52% u odnosu na dosadašnje stanje).
U zoni 4 koja se odnosi na područja naselja Dumanjac-Barbiri, Perka, Gradci, te naselja u Plina Jezero, koja je kao takva novoformirana jer uvelike odstupa sa komunalnim standardom od prethodno navedenih, će se predložiti koeficijent 0,20 što je smanjenje za 67% (sa dosadašnjih 0,60 na 0,20).
Osobno ću, kao izvršno tijelo Grada Ploča, finalizacijom GIS baze podataka završiti sve korake koji su potrebni da se postigne uravnoteženost i jednakost svih građana Grada Ploča i takvo stanje vrednujem kao jedino ispravno. Nadalje, formiranjem novih zona i prekategorizacijom određenih naselja, te smanjivanjem koeficijenata zona dajem prijedlog Gradskom vijeću da se isprave neravnopravni odnosi sukladno kvaliteti komunalnog standarda.

Danas je na vijećnicima Grada Ploča, koji imaju dužnost zastupati interese i stavove građana, da odluče je li prihvaćaju prijedlog ispravljanja odnosa i smanjenja iznosa komunalne naknade po jedinici površine za građane Grada Ploča.