Politika i gospodarstvo

Grad Ploče započeo radove na sanaciji pokosa u Ulici Petra Svačića u Pločama

Dugogodišnji problem nestabilnog pokosa i odrona nestabilnih stijenskih blokova koji je predstavljao iznimnu opasnost za pješake i objekte, konačno  će se rješiti izvođenjem radova stabilizacije i osiguranja pokosa u podnožju brda Prišnica.

Grad Ploče je glavni građevinski projekt Sanacije klizišta u ulici Petra Svačića u Pločama izradio u ožujku 2018. godine, za istog ishodio građevinsku dozvolu, a sufinanciranje izvođenja radova zatražio iz Programa Hrvatskih voda za sanaciju klizišta. 

Radovi ukupne vrijednosti 1.737.500,00kn koje izvodi tvrtka Monterra d.o.o. su započeli 26. rujna 2019. godine s planiranim rokom izvođenja od 90 dana.


Grad Ploče će istovremeno s izvođenjem radova dovršiti i Elaborat prometnog rješenja u Ulici Petra Svačića. Navedenim će se elaboratom stvoriti preduvjeti za formiranje dodatnog broja parkirnih mjesta na saniranoj lokaciji te rješiti dugogodišnji problem prometa u mirovanju u Ulici Petra Svačića.

Stabilizacijom i osiguranjem pokosa u podnožju brda Prišnica, Grad Ploče će riješiti dugogodišnji, otvoreni problem nestabilnog klizišta te zaokružiti prometnu situaciju na navedenoj lokaciji čime će se u velikoj mjeri podići sigurnost građana, povećati broj parkirnih mjesta i unaprijediti prometni tok automobila.