Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE uputio Poziv na dostavu ponuda: Jednostavna nabava radova „Uređenje plaže u Pločama (I. faza)“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave radova „Uređenje plaže u Pločama (I. faza)“.

Predmet nabave je uređenje plaže u Pločama (I. faza), te obuhvaća izvođenje građevinskih radova, elektrotehničkih radova te radova vodovoda i odvodnje.

Detaljan opis predmeta nabave naveden je u Arhitektonskom projektu, Elektrotehničkom projektu, Glavnom projektu instalacija vodovoda i odvodnje, Troškovniku građevinskih radova, Troškovniku elektrotehničkih radova i Troškovniku vodovoda i odvodnje koji su sastavni dijelovi ovog Poziva na dostavu ponuda.


Rok za dostavu ponuda je 25.04.2018. u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 470.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Sredstva za nabavu osigurana su Proračunom Grada Ploča za 2018. godinu.

Arhitektonski projekt, Elektrotehnički projekt, Glavni projekt instalacija vodovoda i odvodnje, Troškovnik građevinskih radova, Troškovnik elektrotehničkih radova i Troškovnik vodovoda možete pronaći na sljedećem linku, također u kategoriji Dokumenti.

Izvor: Grad Ploče