Politika i gospodarstvo

Grad Ploče ulaže 4 milijuna kuna u javnu rasvjetu

Na 19. sjednici Gradskog vijeća grada Ploča donešena je odluka o zaduženju Grada Ploča uzimanjem dugoročnog kredita (u trajanju od šest godina) od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) – izravno kreditiranje putem programa kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu, u iznosu od 4.000.000,00 kn za potrebe financiranja projekta „Energetska obnova putem učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Ploče“, po ponudi HBOR-a od 16. svibnja 2019. godine, a pod sljedećim uvjetima:

 • Korisnik kredita: Grad Ploče.
 • Namjena investicije: Energetska obnova putem učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Ploče.
 • Iznos glavnice kredita: 4.000.000,00 kuna.
 • Rok otplate kredita: 6 godina.
 • Kamatna stopa: 0,25% godišnje, fiksna.
 • Način otplate kredita: bez počeka, u jednakim uzastopnim mjesečnim ratama.
 • Krajnji rok korištenja kredita: 31. svibnja 2020. godine.
 • Naknada za obradu kredita: ne obračunava se.
 • Naknada za rezervaciju sredstava: ne obračunava se.
 • Instrumenti osiguranja povrata kredita: mjenice i zadužnice Grada Ploče.
 • Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana izdavanja.
 • Traži se suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje.

„ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ je financijski instrument za koji su sredstva osigurana iz sredstava Europske unije, iz Strukturnih i investicijskih fondova, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., »Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije«, s ciljem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Ovom Odlukom se ovlašćuje gradonačelnik Grada Ploče za ovakvo zaduživanje te zaključivanje ugovora o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, a nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.


– Ovo je najpovoljniji mogući model po kojem praktično dobijamo “besplatan novac” za vrlo važan projekt energetske obnove sustava javne rasvjete Grada Ploče. Radi se o LED rasvjeti, a projektom će se povećati javna i prometna sigurnost, postići će se ušteda električne energije od 79 %, čime će se snizit i emisije CO2, snizit će se troškovi održavanja, smanjit će se svjetlosno onečišćenje, a paralelno povećati stabilnost sustava javne rasvjete. U apsolutnom iznosu, smanjenje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu na godišnjoj razini bit će preko 1.000.000,00 kWh. Ono što je bitno napomenuti jest da se bi se kredit vraćao iz ušteda (Grad neće mjesečno izdvajati veći iznos za trošak električne energije za javnu rasvjetu u odnosu na iznos koji trenutno izdvaja), a nakon vraćanja kredita Grad će i dalje eksploatirati sustav nove rasvjete uz, naravno, značajne uštede  – rekao je za Ploče Online zamjenik gradonačelnika Ivan Marević.

dav