Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE: Raspisan oglas prijam u službu na određeno vrijeme u sklopu projekta “Klub za zapošljavanje Ploče”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. “Klub za zapošljavanje Ploče”, u skladu s odredbama članka 28. i 29. u svezi s člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča, Mijo Šuman, raspisuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta “Klub za zapošljavanje Ploče”.

Raspisuje se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova (do završetka trajanja projektnih aktivnosti) na radno mjesto:

– Višeg stručnog suradnika za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske Unije, – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme.


Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati sljedeće stručne uvjete:

– magistar ili stručni specijalist društvene, tehničke ili ekonomske struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu

Cijeli oglas pročitajte ovdje: