Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE: Poziv na dostavu ponuda „Glavni projekt sanacije tunela u MO Stablina“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave usluga „Glavni projekt sanacije tunela u MO Stablina“.

Tunel Stablina nalazi se na cesti Stablinska ulica. Tunel je izgrađen 1935.godine. Do sada su izvedene sanacije tunelske obloge manjeg opsega (prskanje bokova i svoda tunela mlaznim betonom).

Tunel se nalazi u stijeni s malim nad slojem. Iznad tunela se nalazi naselje Stablina. U naselju ne postoji kanalizacijska mreža. Posljedica toga je procjeđivanje otpadnih voda u tunel što onemogućava normalno odvijanje prometa kroz tunel i ograničava pješačku komunikaciju tim dijelom naselja. Također, prilikom jačih oborina pojačan je dotok procjedne vode u tunel, te je prolazak kroz tunel gotovo nemoguć.


Cilj projekta je osigurati odvijanje prometa kroz tunel, te omogućiti pješacima siguran prolazak kroz tunel. Kompletnom sanacijom tunela osigurali bi se traženi uvjeti. Također prilikom pregleda predusjeka i tunela potrebno je utvrditi stabilnost stijenske mase u području tunela.

Projektnim zadatkom potrebno je osigurati trajnu stabilnost i tunelske cijevi kao i osigurati stabilnost predusjeka i zausjeka tunela, te spriječiti daljnje procjeđivanje vode u tunel. Projektom je potrebno obuhvatiti i sanaciju sustava odvodnje unutar tunela, te spriječiti pojavu procjednih voda.

Prije izrade projekta sanacije potrebno je izvršiti digitalno snimanje slobodnoga profila u tunelu. Digitalno snimanje slobodnoga profila potrebno je izvršiti i nakon završenih radova sanacije tunela. Projektom obuhvatiti i rekonstrukciju tunelske javne rasvjete.

Rok za dostavu ponuda je 13.03.2018. u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 70.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Sredstva za nabavu osigurat će se Rebalansom proračuna Grada Ploča za 2018. godinu.