Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE: Povećani iznosi za financiranje pomoćnika u nastavi osnovnim školama s područja Grada

Gradonačelnik Grada Ploča, Mišo Krstičević potpisao je Ugovore o sufinanciranju pomoćnika u nastavi sa Osnovnom školom Vladimir Nazor Ploče i Osnovnom školom Ivo Dugandžić – Mišić Komin za školsku godinu 2018/2019, prema iskazanim potrebama osnovnih škola za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, za koje nisu osigurana sredstva putem projekta koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014 – 2020.

Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Ploča za 2018. i 2019. godinu u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna.

Pomoćnicima u nastavi povećani su iznosi brutto plaće za 45 %, odnosno usklađeni sa iznosom sredstava koje doznačuje Dubrovačko – neretvanska županija pomoćnicima u nastavi.