Politika i gospodarstvo

Grad Ploče planira izgradnju „Parka s vidikovcem – poluotok Mali Milosavac“

Poluotok Mali Milosavac nalazi se na sjeverozapadnoj obali Grada Ploča. Vidljiv je s gotovo cijelog područja grada, a s njegove najviše točke pružaju se kvalitetne vizure grada i neposredne okolice. Predmetna lokacija prostorno je okružena (graniči) s postojećim hotelom, Domom kulture i gradskom plažom. Duž cijelog poluotoka izvedena je šetnica (lungomare), dijelom s pristaništem za brodice, koja povezuje prostor hotela na istočnoj strani i gradsku plažu na zapadnoj strani. Kolni prilaz omogućen je ulicom koja okružuje Dom kulture prema sportskoj dvorani.

Prostor poluotoka je pokriven makijom i stablima bora te većim dijelom nepristupačan, bez postojećih staza ili putova. Jedina staza vodi kratko po hrptu do postojećeg jarbola za zastavu.

Na samom poluotoku postoji javna rasvjeta duž obodne šetnice te postoji mogućnost spajanja instalacija (struje, vode i odvodnje) razvodom preko javnog sadržaja sa sjeverne strane. Na mjestu budućeg vidikovca dovedena je instalacija struje.


Cilj uređenja je aktiviranje najatraktivnije postojeće zelene zone (poluotoka) u samom centru grada s koje se pružaju vizure na luku i grad te pješačko povezivanje gradske plaže i rive preko prostora vidikovca. Time će se aktivirati i obnoviti zapušteni prostor na kojem će se odvijati dio rekreativnih, edukativnih i kulturnih događanja u gradu te poboljšati kvaliteta urbanog života i promovirati zdraviji život.

Na predmetnoj lokaciji planira se izvedba parka s vidikovcem. Vidikovac je zamišljen kao arhitektonsko-skulpturalno djelo na najvišoj točki poluotoka sa kojeg se pružaju vizure na grad. Istovremeno služi i kao prostor za odmor, igru i istraživanje. Vidikovac će se povezati preko pristupnog platoa sa Domom kulture te pješačkim vezama (stepenicama) sa gradskom plažom sa jedne strane i gradskom rivom s druge strane poluotoka.
Prvom fazom projekta predviđeni su radovi izvedbe platoa vidikovca te novoplaniranih staza i stepenica uz očuvanje svog vrijednog zelenila te dodatno sađenje autohtonog i mediteranskog bilja.
Postavlja se mreža javne rasvjete u zoni novoplaniranog parka te izvedba urbane opreme (klupa i sl.), infoploče i potrebne komunalne opreme. Dijelovi urbane opreme izvesti će se primjenom ekoloških rješenja („pametna“ klupa, solarna tehnologija za rasvjetu i priključke za punjenje mobitela, i sl.).

Cjelokupni projekt predviđen je za izvedbu u dvije faze, od čega PRVA FAZA uključuje slijedeće radove:
– Zaštita postojećih stabala i vrijednog zelenila
– Izmještanje postojeće autobusne stanice
– Nova organizacija i oblikovanje postojećeg parkirališta
– Kabliranje instalacija javne i ambijentalne rasvjete
– Dobava i ugradnja javne i ambijentalne rasvjete
– Izrada platoa vidikovca
– Izrada pristupnog trga sa parkiralištem i pješačke staze prema vidikovcu
– Izrada prilaza/stepenica prema gradskoj plaži i rivi
– Izrada ograda na zapadnoj i istočnoj strani parkirališta
– Dobava i ugradnja komunalne opreme (koš za smeće, klupe, urbana oprema..)
– Hortikulturno uređenje novoplaniranog parka

U DRUGOJ FAZI projekta planirano je uređenje cijelog poluotoka dodatnim pješačkim stazama rekreativnog sadržaja (trim staza) duž cijelog poluotoka sa proširenjima, odmorištima i spravama za vježbanje te novi edukativni plato na južnom dijelu poluotoka.
Aktiviranjem poluotoka dodatno će se upotpuniti planirani sadržaji koji se vežu na pješačko-biciklističku poveznicu s mjestom Baćina (udaljenost 800m) i postat će važna točka na budućoj obalnoj šetnici (lungomare).