Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE organizira prezentaciju o Programu POS – a

Grad Ploče, u suradnji sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) organizira prezentaciju o Programu POS – a (Program društveno poticane stanogradnje).
Program POS-a već je odavno prepoznat kao uspiješan program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma.

Dana 29. siječnja 2020. godine (srijeda), s početkom u 17 sati u Mini art dvorani u Domu sportova Ploče, održati će se prezentacija tijekom koje će predstavnici APN-a i predstavnici Grada Ploča predstaviti Program društveno poticane stanogradnje u Pločama, u cilju da se  građanima omogući povoljnije rješavanje stambenog pitanja.

Program društveno poticane stanogradnje provodi se izgradnjom stambenih zgrada i omogućavanjem prodaje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.


“Program je pokrenut kako bi se građanima pomoglo u rješavanju primarnoga životnog pitanja po iznimno povoljnim uvjetima, uz istovremeno jamstvo kvalitete i poštivanja dogovorenoga roka. Pogodnosti se ponajprije odnose na uvjete kreditiranja i cijenu kvadratnoga metra” – istaknuo je zamjenik gradonačelnik Grada Ploča, g. Ivan Marević

Nakon objave Javnog natječaja za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a, slijedi sklapanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama kojim će se utvrditi spremnost APN-a i Grada Ploča u pristupanju Programu POS-a, a potom sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine putem Programa POS-a u korist APN-a.

Jedinica lokalne samouprave svojom Odlukom može utjecati na cijenu stana na način da troškove zemljišta, uređenja komunalne i druge infrastrukture i priključaka ne zaračuna odnosno zaračuna u manjem iznosu od stvarnih troškova, čime pridonosi nižoj konačnoj cijeni stanova po kojoj će ih građani kupovati.

Ovom prilikom Gradonačelnik Grada Ploča, g. Mišo Krstičević pozvao je sugrađane da iskoriste ovu priliku i najavio kako će Grad Ploče dati maksimalni doprinos tome da cijena četvornog metra stana bude što povoljnija.

“Nakon poduzetih prethodnih koraka i odrađene ankete koja nam je pokazala da postoji veliki broj zainteresiranih građana, pozivam i one koji se nisu odazvali na anketu da se jave ako imaju tendenciju kroz ovaj program riješiti svoje stambeno pitanje
Grad Ploče će ustupiti najatraktivnije lokacije na području Grada za razvoj ovog projekta” – izjavio je pločanski gradonačelnik.