Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE: Odobrena sredstva za sanaciju opasnog mjesta na sjecištu ulice S.S.Kranjčevića i Tina Ujevića!

Temeljem javnog poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2018. godinu, kojima se djeluje napoboljšanje cestovne infrastrukture, objavljenog 17. listopada 2017. godine, sredstvima Nacionalnog programa sufinancirat će se sljedeći projekti:

Projekti za sufinanciranje odabrani su temeljem kriterija navedenih u Javnom pozivu, Budući da je Planom nabave Nacionalnog programa za 2018. godinu za sufinanciranje sanacija opasnih mjesta osigurano 16.000.000 kuna, sukladno kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima, od 146 prijavljenih, sufinancirat će se sanacija 26 opasnih mjesta.


Na osnovu prijave, Gradu Pločama je odobreno sufinanciranje projekta, a radi se o sanaciji opasnog mjesta na sjecištu ulice S.S.Kranjčevića i Tina Ujevića.

Cilj projekta je omogućiti sigurno prometovanje vozila s naglaskom na školske autobuse, zaštiti pješake, povećati prometnu sigurnost svih sudionika u prometu (posebice djece kao najranjivije skupine), otkloniti prometno tehničke i građevinske nedostatke, a ciljane skupine su djeca koja pohađaju školu i sportske aktivnosti, djelatnici osnovne škole „Vladimir Nazor“ i srednje škole „Fra Andrija Kačić Miošić“, korisnici sportske dvorane, rekreativci, umirovljenici i stanari okolnih stambenih objekata, pješaci kao i vozači motornih vozila.

Budući da je prilazni put i nogostup od Doma kulture (ulica S.S.Kranjčevića) do ulice Tina Ujevića u dosta lošem stanju, a obzirom se radi o pješačkoj stazi s velikim brojem pješaka (staza koja vodi do osnovne i srednje škole) istu je potrebno sanirati i opremiti na adekvatan način kako bi svi pješaci, posebno školska djeca koja dolaze u školu autobusima, mogli sigurno doći do odredišta.

Sanacijom i uređenjem prilaznog puta i nogostupa biti će moguće proširiti  kolničku traku koja je trenutno nedovoljno široka kako bi se mimoišla dva školska autobusa.

Saniranje prilaznog puta i proširenjem kolničke trake doprinijet će sigurnosti prometa, ujedno i zaštiti pješaka, posebno djece koja dolaze u školu i na sportske aktivnosti.

Na taj način podignut će se razina sigurnost prometa i kvaliteta življenja lokalnog stanovništva.

Grad Ploče je nastavno na dosadašnja iskustva, u organizacijskom smislu i po pitanju ljudskih resursa, kapacitiran za provedbu ovog projekta, a u koordinaciji s osnovnom i srednjom školom radit će se na prepoznatljivosti i vidljivosti ovog projekta kao i na njegovom prihvaćanju u širem okruženju.

Očekivani učinci samom sanacijom prometnice predstavljat će značajne uštede za Grad Ploče, stoga udio vlastitog doprinosa u provedbi projekta iznosi 30% od ukupne vrijednosti projekta.