Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE: Odobren projekt u iznosu od preko 4 milijuna kuna!

Gradu Ploče za projekt ZAŽELI danas za bolje sutra, odobreno financiranje u 100% iznosu od 4.067.667,47 kn!

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Odlukom o financiranju od 21. rujna 2018.g., odobrilo je financiranje projektnog prijedloga Grada Ploča, ZAŽELI danas za bolje sutra, u 100% iznosu od 4.064.667,47 kn.

Projekt će se financirati 85% sredstvima Europskog socijalnog fonda (EU) i 15% sredstvima Državnog proračuna (RH).


Svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava održat će se 27. rujna 2018.g. u Zagrebu.

Projekt je prijavljen u obveznom partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom Dubrovnik i Centrom za socijalnu skrb Ploče.

Cilj projekta je omogućiti zapošljavanje i pristup tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, odnosno nezaposlenim ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, što će u konačnici rezultirati zapošljavanjem 20 žena na 24 mjeseca u svrhu potpore, podrške i pomoći u svakodnevnici za ukupno 80 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području grada Ploča.

Također, žene koje budu uključene u projekt završiti će dodatne programe obrazovanja/osposobljavanja koji će se definirati u skladu sa potrebama za radnom snagom na lokalnom tržištu rada, a sve s ciljem povećanja njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.