Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE objavio poziv za Jednostavnu nabavu radova „Probijanje puta do starih sela Ostojići i Krstičevići u MO Peračko Blato“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave radova „Probijanje puta do starih sela Ostojići i Krstičevići u MO Peračko Blato“.

Predmet nabave je probijanje puta do starih sela Ostojići i Krstičevići u MO Peračko Blato, te obuhvaća izvođenje zemljanih radova.

Detaljan opis predmeta nabave naveden je u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.


Rok za dostavu ponuda je 27.04.2018. u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 320.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Sredstva za nabavu osigurana su Proračunom Grada Ploča za 2018. godinu.

Grad Ploče