Politika i gospodarstvo

Grad Ploče objavio JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Ploča

Grad Ploče objavio je JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2018. godini. Pozivaju se predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ploča u 2018. godini. Pravo podnošenja prijedloga imaju: vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, radna tijela Gradskog vijeća, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe s područja Grada, mjesni odbori s područja Grada, udruge građana s područja Grada i građani Grada Ploča.

Nagrada Grada Ploča dodjeljuje se kao: Nagrada za životno djelo, Osobna nagrada i Skupna nagrada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Grad.

Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama ili drugim pravnim osobama ili radnim timovima za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Gradu u području gospodarskog i društvenog života u prethodnoj godini.


Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, u zatvorenoj omotnici s napomenom ”PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA PLOČA – ne otvaraj”. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča, na broj 676-347.