Politika i gospodarstvo

Grad Ploče naplatio od MORH-a 1,2 milijuna kuna komunalne naknade

Od gradskih službi Grada Ploča zaduženih za proračun i financije smo dobili obavijest da je Grad Ploče prisilno naplatio od MORH-a zaduženje za razdoblje od 1. rujna 2015. godine do 30. rujna 2017. Zaduženje se odnosi na komunalnu naknadu koju MORH nije plaćao, jer je sam sebe oslobodio, prema Zakonu o obrani. Radi se o iznosu od 1,2 milijuna kuna.

Ustavni sud je prije nekoliko mjeseci donio odluku da je navedeni Zakon neustavan u odredbama u kojima se MORH oslobađa plaćanja komunalne naknade. Grad Ploče će nastaviti naplatu komunalne naknade koja će kao i do sada iznositi oko 600 tisuća kuna godišnje.

Očekuje se da će MORH platiti oko 30 milijuna kuna jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj.