Politika i gospodarstvo

Grad Ploče: Naplata komunalne naknade dužnicima

Grad Ploče počeo je s naplatom komunalne naknade dužnicima i to putem zagrebačkog odvjetničkog ureda Par i Gradac, opunomoćenicima za provedbu postupka naplate.

Ovu naplatu Grad Ploče bio je primoran provesti, s obzirom na naputke svim jedinicama lokalne samouprave. Na području grada ima više od dvije tisuće dužnika za komunalnu naknadu.

Apeliramo na sve dužnike da uplate svoja dugovanja, kako bi izbjegli dodatne troškove .

Grad Ploče je u postupku redefiniranja odnosa sa spomenutim odvjetničkim uredom, a posebno će razmatrati i analizirati svako pojedino potraživanje koje je u manjem iznosu od iznosa troška opomene.


 

ploce.hr