Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE kreće s projektiranjem POS zgrade

Grad Ploče i APN sklopili su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje.

“Sa zadovoljstvom obavještavamo sve građanke i građane Grada Ploča koji su se prijavili na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS, a nalaze se na Konačnoj listi reda prvenstva objavljenoj 11. studenoga 2020. godine, da su Grad Ploče i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sklopili Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje” – piše na službenim stranicama Grada Ploča

Sklapanjem Predugovora, strane su se među ostalim obvezale odmah pristupiti poduzimanju pripremnih radnji vezanih za izgradnju građevine, kao što su: izrada geodetskog elaborata, izvođenje geotehničkih istražnih radova terena, izrada cjelovite projektne dokumentacije neophodne za ishođenje građevinske dozvole za građevinu (geomehanički elaborat, glavni projekt za građevinsku dozvolu, troškovnik radova, katalog stanova, izvedbeni projekt i elaborat etažiranja) te sve druge eventualno potrebne aktivnosti neophodne za izradu glavnog projekta za izgradnju građevine.


Grad Ploče se, uz organizaciju i provedbu svih spomenutih aktivnosti, obvezao organizirati i platiti uređenje građevinskog zemljišta, izradu projektne dokumentacije komunalne infrastrukture, priključke na komunalnu infrastrukturu te pristupne prometnice, javne površine i javnu rasvjetu potrebne za korištenje građevine.

„Sklapanjem Predugovora napravljen je daljnji korak prema krajnjem cilju, a to je osiguranje doma našim građanima/obiteljima po povoljnijim uvjetima od tržišnih. Grad Ploče je na raspolaganje stavio atraktivno zemljište i obvezao se osigurati komunalnu infrastrukturu te ćemo učiniti sve da se ovaj složeni projekt realizira dinamički najbrže i kvalitativno najbolje informirajući građane o svim daljnjim fazama provedbe projekta„ – izjavio je Mišo Krstičević, gradonačelnik Ploča.