Politika i gospodarstvo

Grad Ploče izmjenama i dopunama povećao cenzus prihoda korisnicima socijalne skrbi

Gradonačelnik Krstičević donio je zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča i koji je upućen i jednoglasno usvojen na Gradskom vijeću.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča povećava se cenzus prihoda, a što će rezultirati većim brojem korisnika koji ostvaruju prava iz socijalne skrbi, a koja osigurava Grad Ploče.