Politika i gospodarstvo

Grad Ploče izlaže na javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 28/2018 i 115/18) Grad Ploče izlaže na javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča (u daljnjem tekstu: Prijedlog Programa).

Uvid u Prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti svakim radnim danom od 11. do 25. veljače 2020. godine od 9.00 do 13.00 sati u službenim prostorijama Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, u prizemlju, soba broj 28.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Ploča u zakonskom roku od 30 dana.


Prigovori na Prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, a dostavljaju se na adresu Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, zaključno s danom 25. veljače 2020. godine ili putem elektroničke pošte na adresu: [email protected].