Politika i gospodarstvo

Grad Ploče isplatio naknadu za deposedirano zemljište u Gradcu

Rješenjem Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, KLASA: UP/II-944-07/16-01/10 od 09.05.2018. godine, odbijene su žalbe Općine Gradac i Grada Ploča izjavljene protiv prvostupanjskog rješenja Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove, Ispostava Makarska, od 04.07.2016. godine.

Navedenim prvostupanjskim rješenjem, Općina Gradac i Grad Ploče obvezni su ovlaštenicima naknade za zemljište deposedirano u Gradcu u svrhu izgradnje prilaznog platoa za spomenik i rekreaciju u Gradcu te u svrhu izgradnje zdravstvene stanice u Gradcu, rješenjima Općine Ploče iz 1972. godine i Općine Kardeljevo iz 1983. godine isplatiti naknadu u ukupnom iznosu od 642.208,71 kn s pripadajućim kamatama.

Iako je Grad Ploče podnio tužbu nadležnom Upravnom sudu radi poništenja predmetnog Rješenja, ista ne odgađa izvršenje rješenja, te je Grad Ploče isplatio naknadu ovlaštenicima, a sve kako bi izbjegao daljnje troškove i prisilnu naplatu.


Slijedom svega navedenog, a u skladu s Odlukom Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija od 26.01.2000. godine, Grad Ploče je u srpnju 2018. godine ovlaštenicima naknade isplatio ukupan iznos od 630.738,20 kuna.

 

Grad Ploče