Politika i gospodarstvo

Grad Ploče ide u reorganizaciju komunalnog redarstva

Na temelju članaka 17. i 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča na radno mjesto: 1. komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca.

Prema informacijama koje smo dobili iz Grada, komunalno redarstvo ide u rekonstrukciju i reorganizaciju jer dosadašnji rad nije bio na odgovarajućoj razini. Pločama je potrebno brzo i efikasno kako komunalno tako i prometno redarstvo u smislu što kvalitetnijeg servisa građana.
Posebni uvjeti:

  • srednja stručna sprema upravne, prometne, tehničke ili ekonomske struke (najmanje IV. stupanj)
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu položen državni stručni ispit

Natječaj možete preuzeti putem priloga sadržaja.