Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE: Gradonačelnik donio odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 39. Statuta Grada Ploča gradonačelnik Ploča, Mišo Krstičević donio je odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola s područja Grada Ploča za školsku godinu 2018/2019. kojom će Grad Ploče sufinancirati nabavu školskih udžbenika za školsku godinu 2018/2019. učenicima od II. do VIII. razreda osnovnih škola na području Grada Ploča: Osnovne škole “Vladimir Nazor” Ploče (Matična škola Ploče i Područna škola Rogotin), Osnovne škole ” Fra Ante Gnječa” Staševica i Osnovne škole “Ivo Dugandžić Mišić” Komin.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika iz članka 1. ove Odluke ostvaruju roditelji učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Ploča u sljedećim iznosima:

  • II. – IV. Razreda 300,00 kuna,
  • V. – VIII. razreda 600,00 kuna.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika do iznosa razlike u visini 100% ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika utvrđenih prema konačnoj listi udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ostvaruju učenici osnovnih škola koji su članovi kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade sukladno propisima iz područja socijalne skrbi.


Za ostvarivanje prava iz članka 2. ove Odluke roditelji su dužni podnijeti ispunjeni zahtjev za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za školsku godinu 2018/2019. i priložiti:

  • dokaz o prebivalištu na području Grada Ploča (presliku osobne iskaznice);
  • potvrdu o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa;
  • presliku kartice računa/IBAN račun za uplatu,/IBAN zaštićenog računa/,
  • OIB primatelja na čiji se račun uplaćuju sredstva,
  • potvrda – dokaz o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, /od Centra za socijalnu skrb Ploče/.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča, osobno predajom na pisarnici Grada Ploča, u razdoblju od 04. rujna do 30. rujna 2018. godine.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u prostorijama Grada Ploča ili na službenoj web stranici Grada Ploča: www.ploce.hr.