Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE: Donešen prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrtom prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu utvrđuju se obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, zone u Gradu Pločama za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Pločama, način obračuna komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, prenose službene stranice Grada Ploča.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u Gradu prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Komunalni doprinos je prihod Proračuna Grada koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.


Važeću Odluku potrebno je uskladiti kako sa važećim pozitivnim propisima, tako i sa svakodnevnom primjenom, odnosno situacijama koje su se pojavile u praksi.

Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ploča.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu” ili se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: [email protected] zaključno do 25. kolovoza 2019. godine.

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu možete pronaći na sljedećoj poveznici.