Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE: Donesen Plan nabave za 2018. godinu

Sa službenih stranica Grada Ploča prenosimo obavijest o Planu nabave za 2018. godinu.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članku 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 4/17) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09), Gradonačelnik donosi Plan nabave za 2018. godinu. – LINK

Planom nabave za 2018. godinu uređuje se nabava roba, radova i usluga za koju su planirana sredstva u Proračunu Grada Ploča, a koja će se tijekom 2018. godine provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.


Iz Plana izdvajamo par zanimljivosti, pa je tako predviđeno 132.000,00 kn za uvođenje video nadzora na području Grada (planirani početak postupka svibanj 2018.), uređenje šetnice od Gradske plaže do Doma sportova – 100.000,00 kn (ožujak 2018.), uređenje i bojanje pješačkog mosta u MO Ploče (svibanj 2018.), izgradnja kružnog toka na križanju ulice S. Radića i Gračke ulice (travanj 2018.), asfaltiranje ceste Barbiri – Dumanjac u MO Stablina (svibanj 2018.), izgradnja javne rasvjete kod crkve Sv. Ante i u ulici Lučica u MO Komin (ožujak 2018.), projektna dokumentacija kružnog toka prema Stablini (ožujak 2018.)… uz već poznate projekte reciklažnog dvorišta, kanalizacijskog sustava, sanacije Lovornika, nabave novih komunalnih vozila..