Politika i gospodarstvo

Grad Ploče dobio lokacijsku dozvolu za projekt odvodnje na području Grada

Dubrovačko – neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Ploče, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Izvor Ploče, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju izdala je LOKACIJSKU DOZVOLU za planirani zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija (održavanje) dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče odnosno području Grada Ploča, te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole.

Lokacijska dozvola vrijedi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Na temelju ove lokacijske dozvole moguće je izdati jedinstvenu građevinsku dozvolu za više faza u postupku.