Politika i gospodarstvo

Gotova nova katastarska izmjera za k.o. Ploče, temelj rješavanja imovinsko-pravnih odnosa – izvršena svečana primopredaja

Gotova je nova katastarska izmjera za k.o. Ploče, inače preduvjet rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Završetkom ovog vrlo vrijednog projekta Grada Ploča, nesmetano će se moći aplicirati kako na nacionalne, tako i na EU fondove.

Izrada katastra nekretnina pretpostavka je normalnog pravnog prometa, olakšanje upraviteljima i vlasnicima stanova te obiteljskih objekata u smislu kvalitetnog i najjeftinijeg načina uknjižbe nekretnina.

Robert Klojčnik iz Geodetskog zavoda pojasnio je što se zapravo, u praksi gledano, dobiva novim katastrom. Temelj je ovo građanima za rješavanje vlastitih imovinsko-pravnih odnosa i prvi korak ka etažiranju stanova, a sređena katastarska izmjera za k.o. Ploče zasigurno će se odraziti i na povećanje vrijednosti nekretnina na području grada Ploča.


Ured gradonačelnika