Politika i gospodarstvo

[FOTO] Jutros počela izgradnja parkinga preko puta tržnice

Jutros su počeli radovi na izgradnji parkinga u ulici Neretvanskih gusara, između dva mosta (preko puta tržnice).

Naime, Grad Ploče je tijekom siječnja 2017. godine proveo postupak nabave za rekonstrukciju parka i parkinga na spomenutoj lokaciji.

Projekt rekonstrukcije prostora parka i parkinga je izradilo poduzeće Company Sulić d.o.o. Ploče, a kao najpovoljniji ponuđač pokazalo se gradsko poduzeće Komunalno održavanje d.o.o. Ploče sa cijenom od 457.397,02 kn bez pdv-a, odnosno ukupno sa pdv-om 571.746,28 kn.


Projektom je planirano rješenje za 28 parkirnih mjesta uključivo i parkirna mjesta za invalide, a osim parkirnih mjesta planira se i izgradnja zelenog pojasa oko parkinga i sadnja raslinja kako bi se prostor što kvalitetnije uklopio u vizuru grada.

Ideja je da se izgradnjom parkinga pokuša smanjiti pritisak na prometnice oko tržnice i Tommijeve trgovine. Projektom je planirana i odvodnja oborinskih voda sa promatranog slivnog područja.

Radovi se vrše uz nadzor Josipa Sulića dipl. ing. građ., a planirano trajanje radova je 90 dana.