Politika i gospodarstvo

[FOTO] Čisti se kanal u sklopu izgradnje novog parkinga

Ne miruju radni strojevi u našem gradu. Od jutros se u sklopu radova na novom parkingu, a u suradnji sa Hrvatskim vodama, čisti kanal između tržnice i lokacije novog parkinga.

Podsjetimo, projektom vrijednim 571.746,28  kn planirano je rješenje za izgradnju 28 parkirnih mjesta uključivo i parkirna mjesta za invalide, a osim parkirnih mjesta planira se i izgradnja zelenog pojasa oko parkinga i sadnja raslinja kako bi se prostor što kvalitetnije uklopio u vizuru grada.

Izvođač radova je gradsko poduzeće Komunalno održavanje d.o.o. Ploče.