Politika i gospodarstvo

EU spremna financirati autocestu do Dubrovnika, no je li i hrvatska Vlada?

Europska komisija potvrdila je spremnost financiranja gradnje autoceste do Dubrovnika. Dionica od Ploča do Dubrovnika, nalazi se na Jadransko-jonskom koridoru, koji se od Hrvatske proteže prema Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj, te kao takva spada u prekogranične projekte, koji mogu računati na bespovratna sredstva EU.

“Hrvatska i Grčka mogu računati na potpore u vidu bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Komisija naglašava da svaka od četiri spomenute zemlje može računati i na sredstava za izradu studija kao i za radove u sklopu programa zvanog Instrument za povezivanje Europe”, stoji u odgovoru na pitanje zastupnice u EU parlamentu Dubravke Šuice, koji potpisuje Siim Kallas, potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za promet.

“Bespovratna sredstva za cestovne radove mogu se dodjeljivati jedino za projekte s prekograničnim dionicama u Hrvatskoj i Grčkoj, specifično, za dionicu ceste koja povezuje Grčku i Albaniju i za dionicu Dubrovnik – Karasovići, dionice koja povezuje Hrvatsku i Crnu Goru. Cestovni projekti u Albaniji i Crnoj Gori mogu dobiti potporu iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), a posebno Okvirom za ulaganja na zapadnom Balkanu “, navodi se u odgovoru Komisije.


“Podnošenje zahtjeva za financijsku potporu EU je na pojedinoj zemlji, dakle Hrvatska kao i ostale zemlje kroz koje prolazi Jadransko – jonski koridor moraju aplicirati na dostupne fondove, a Komisija će odlučiti o dodjeli i o visini potpora budući da je ovaj projekt prepoznat kao vitalni za povezivanje jugoistične Europe s ostatkom EU, no je li Vlada Republike Hrvatske spremna za to?” upitala je Šuica.

index.hr