Politika i gospodarstvo

Eduteka: Radionica u Narodnoj knjižnici u Pločama

U ponedjeljak 6. srpnja 2015. u Pločama će se održati E-DUTEKINE radionice „Zapošljavanje i samozapošljavanje putem projekata financiranih iz nacionalnih fondova” i „Mogućnosti financiranja iz Europskog socijalnog fonda”. Nositelj projekta E-DUTEKA-Jačanje kapaciteta OCD-a Dubrovačko-neretvanske županije je udruga Dubrovačka naranča, a partner u projektu je udruga Chrobatia iz Opuzena. Radionica je praktičnog karaktera i nazočni na radionici će moći proći zajedno s predavačima i vlastite projektne prijedloge i steći povratnu informaciju.

Radionice će se održati u Narodnoj knjižnici s početkom u 19 sati, a prijaviti se možete na siljeg.lara@gmail.com