Politika i gospodarstvo

“Državne potpore” – radionice Razvojne agencije DUNEA

RADIONICE/DUNEA/PRIJAVI SE
– POU Ploče, 21.09.2018.

Razvojna agencija DUNEA u sklopu tehničke pomoći Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u petak 21. rujna 2018. godine u Pučkom otvorenom učilištu Ploče s početkom u 9.00 sati održati će radionicu “Državne potpore”, a sve u svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja o državnim potporama, mogućnostima i provedbi ESI fondova te jačanju općih kapaciteta korisnika.

Program radionice u fotografiji!


Zbog ograničenog broja prijava, iste vršite na e-mail gmargaretic@dunea.hr (ime i prezime sudionika + naziv radionice) zaključno s 20. rujna 2018. u 12.00 sati.