Politika i gospodarstvo

DOZNAJEMO: Radi se rekonstrukcija magistrale u Stablini u vrijednosti 12 milijuna kuna!

Jutros su se u prostorijama Grada Ploča sastali Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča Izvor Škubonja, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti Željko Škorić i voditelj dubrovačke Ispostave Hrvatskih Cesta Ivica Tutman.

Tema razgovora je bila problematika prometnog uređenja na području Grada kao i budući planovi koji se tiču rekonstrukcija državnih cesta u Pločama. Na obostrano zadovoljstvo konkretizirani su neki projekti pa tako saznajemo da je planirana rekonstrukcija državne ceste D-8 na potezu Restoran Pećina – poljoprivredna apoteka Jamatva u Stablini. Izrađen je Glavni projekt rekonstrukcije, a izrađivač dokumentacije je poduzeće PLATEA d.o.o. Split.

U okviru rekonstrukcije planira se :


  • temeljito uređenje kolničke konstrukcije
  • uređenje sustava oborinske odvodnje
  • izgradnja nogostupa
  • uređenje 2 autobusna stajališta
  • izgradnja javne rasvjete

Planirani početak radova je po završetku turističke sezone 2018. godine.

Za vrijeme izvođenja radova planira se regulacija prometa pomoću svjetlosne i druge vertikalne signalizacije tj., semafora (naizmjenično puštanje prometa).

Okvirna vrijednost investicije iznosi c.c.-a 12.000.000,00 kn, a planirano trajanje radova je 10 mjeseci.