Politika i gospodarstvo

Donosimo uvjete za sudjelovanje u kupovini POS stanova

Gradsko vijeće Grada Ploča na svojoj 24. sjednici održanoj dana donijelo je ODLUKU o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Ploča imaju građani – državljani Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu treba zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koju utvrđuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN-om).


Pogledajte tekst Odluke i uvjete sudjelovanja:

Podsjetimo, Grad Ploče uključio se u provedbu programa izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS), o čemu se jednoglasno izjasnilo i Gradsko vijeće, usvojivši Odluku o uključenju u Program POS, koju je predložio gradonačelnik Mišo Krstičević.

Grad želi građanima omogućiti zadovoljavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz poticaj javnih sredstava, uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih. Grad će osigurati građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključenje na komunalnu infrastrukturu sukladno Zakonu. Struktura stanova biti će planirana prema potrebama i formiranoj Listi prvenstva nakon provedenog Javnog poziva.

“Donošenje Odluke o uključenju Grada Ploča u Program POS-a nastalo je kao rezultat nedvojbene zainteresiranosti građana, gdje se oko sto zainteresiranih odazvalo javnom pozivu Grada Ploča za popunjavanje anketnog upitnika o stambenim potrebama putem društvene stanogradnje. Ovo je još jedan dodatni iskorak u poboljšanju kvalitete života naših sugrađana kojima pomažemo da riješe svoje stambeno pitanje” – rekao je gradonačelnik Mišo Krstičević.