Politika i gospodarstvo

Donešena Deklaracija o protivljenju odlaganju otpada na odlagalištu “Lovornik”

dav

Deklaraciju koja je izglasana jednoglasno od strane svih prisutnih vijećnika prenosimo u cijelosti:

  1. Gradsko vijeće Grada Ploča zabranjuje preuzimanje otpada na odlagalište “Lovornik” s područja dodatnih jedinica lokalne samouprave
  2. Gradonačelnik grada Ploča se obvezuje da polugodišnje izvješćuje Gradsko vijeće o svim poduzetim radnjama na sanaciji odlagališta “Lovornik”
  3. Ova Deklaracija stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Ploča

O raspravi koja je trajala 3 sata po ovoj točki dnevnog reda uskoro opširnije..