Politika Sponzorirani članak

DOMOVINSKI POKRET predstavio strateške odrednice za grad Ploče

Kao što smo najavili, danas vam iznosimo nekoliko strateških odrednica Domovinskog pokreta za grad Ploče

 

RASPOLAGANJE GRADSKIM ZEMLJIŠTEM I RESURSIMA


Zalagati ćemo se za to da svaka prodaja gradske imovine, bilo to zemljište ili objekti bude zakonita, transparentna i prije svega javna. Za veće zahvate u gradsku imovinu tražiti ćemo mišljenje i suglasnost građana.

Moramo svi skupa shvatiti da je gradska imovina nešto što baštinimo svi mi građani a ne trenutna gradska vlast ili bilo koja politička stranka. Jednom izvršena loša prodaja ne može se vratiti ili poništiti ukoliko ista ne posjeduje obvezujuće klauzule a koje u mnogo slučajeva do sada odluke nisu imale u sebi, bilo slučajno, bilo namjerno.
Gradske vlasti i stranke se mijenjaju, loše gospodarenje i rasprodaja imovine, zemljišta ili objekata ostavlja trajne posljedice na ovaj grad, na sve građane. Nedopustivo je da o rasprodaji kapitalnih vrijednosti ovog grada raspravljaju i odlučuju samo loši političari “na privremenom radu” i rade to u ime naše djece i unuka. Građani moraju imati potpune informacije i aktivno sudjelovati u javnoj raspravi,anketi ili drugim demokratskim oblicima odlučivanja.

Na žalost, mnogo je gradskog zemljišta u proteklih 30-ak godina rasprodano i preprodano neplanski i nije privedeno svrsi na način kako je trebalo i ista su nepovratno izgubljena, vlasnici ih ne baštine na adekvatan način a grad ima sve manje mogućnosti graditi i oplemenjivati svoje sadržaje i potrebe.

 

TURIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA

Povezivanje i osmišljavanje kvalitetnije turističke ponude našeg priobalja (more, Baćinska jezera, rijeka Neretva) i zaleđa, sve do Međugorja u BiH te valoriziranje prirodne i povijesne baštine u turističke svrhe prema principima održivog turizma pridonijeti će ostvarenju vizije Grada Ploča kao turističke destinacije.
Uz sve blagodati klime, mora, rijeke i jezera, turistička ponuda se trenutno svodi na rad Turističke zajednice grada Ploča koja se, uz pojedinačne iznajmljivače trudi iste prezentirati i ponuditi usluge i sadržaje na turističkom tržištu.

Neophodno je daleko jače angažiranje više subjekata na jačanju ove grane privrede koja nudi daleko veće iskorištavanje mogućnosti od dosadašnjih. Turistička ponuda nije samo ponuda smještaja i obilaska destinacija, nju čini i ponuda investiranja, bilo domaćih ili stranih u turističku infrastrukturu i sadržaje.

Na žalost, ovaj grad takva ulaganja nije imao punih pola stoljeća, od izgradnje hotela 1972 godine i kampa na Baćinskim Jezerima nešto kasnije. Uz sve prirodne ljepote i resurse koje imamo, doista žalosno. Nešto privatnih iznajmljivača drži nas jedva “živima” na turističkim kartama. Brendiranje prostora grada Ploča kao samostalne turističke destinacije ili u sklopu sveobuhvatnog prostora jedinstvene doline Neretve jednostavno ne postoji.

Proces stvaranja identiteta turističke destinacije Ploča treba snažno intenzivirati. Danas u turizmu doživljaj, jedinstvenost i autentičnost predstavlaju ključne odrednice u planiranju turističke destinacije. Hvala bogu, Ploče ih sve itekeko imaju zahvaljujući svom geostrateškom položaju i prirodnim resursima ali ih treba sustavno i sistematski jačati te planski prezentirati turističkoj populaciji Europe i svijeta.

Zaštita okoliša i ekologija su također usmjereni prema poboljšanju turističke ponude i održivog razvoja turizma, kao i cjelovite kvalitete života lokalnog stanovništva.
U svakom mjestu i gradu prisutan je problem odlaganja otpada, pa tako i u Pločama. Odlagalište Lovornik predstavlja veliki ekološki problem grada Ploča i sa njime se treba uhvatiti u koštac i početi strateški razmišljati kako spriječiti moguće fatalno zagađenje Baćinskih jezera, uništenje flore i faune a samim time i života lokalnog stanovništva i turističke ponude.
Ne zaboravimo da tijekom zimskih mjeseci takva voda otiče u more i sustavno zagađuje cijeli akvatorij Ploča i Neretvanskog kanala. Prijedlog riješenja je poznat već nekoliko godina i za njega se zalaže naš član, gosp. Slaven Dobrović, bivši ministar okoliša i energetike. Još davno je nazvan “Zero waste 2020”,koji podrazumijeva zbrinjavanje otpada bez odlagališta i spalionica zahvaljujući dizajnu produkata s manjom količinom otpadne ambalaže i tvari, zatim ponovnoj uporabi otpada, njegovu recikliranju i kompostiranju.

 

RAZVOJ MALE PRIVREDE

Malo i srednje poduzetništvo se smatra pokretačkom snagom kako cjelokupnog hrvatskog, tako i svakog gradskog gospodarstva. To znači da malo i srednje poduzetništvo mora biti izvor neprekidnih inovacija, razvoja i istraživanja. Na žalost grad Ploče još uvijek nema razvijeno malo i srednje poduzetništvo niti viziju stvaranja istog.
Cijenimo da investiranje kroz najdominantnije djelatnosti kao što su turizam, građevinarstvo, proizvodnja, poljoprivreda i druge uslužne djelatnosti, treba osigurati sve potrebne preduvjete za razvoj male privrede i stvaranja radnih mjesta sa naglaskom na navedene djelatnosti koje čine okosnicu sadašnjeg i budućeg razvoja privrede na području grada.
Mala privreda direktno je vezana za gospodarski razvoj grada u budućnosti jer će ona u budućnosti biti glavni pokretač svih poduzetničkih aktivnosti. Velike tvrtke na području grada više nisu motor razvoja privrede, bore se da budu dostatne same sebi i svojim trenutnim zaposlenicima, o povećanju broja uposlenih trenutno nitko ne pomišlja, naprotiv, radnici se otpuštaju. U zadnjih nekoliko godina zatvoreno je oko 900 radnih mjesta.

Podaci o padu poduzetništva zadnjih godina kao i podaci o povećanju nezaposlenosti i odlasku mladih sa području grada Ploča, prvenstveno u inozemstvo, dokazuju činjenicu da grad stagnira i propada zahvaljujući nedostatku poticaja i unaprjieđenja poduzetničkih djelatnosti, naročito malih i srednjih obrta i poduzeća, onih bez kojih nema gospodarskog napretka niti opstanka našeg grada.

Financiranje mladih, povoljno kreditiranje kroz bankovne programe HBOR-a ili poslovnih banaka, preko programa EU, uz inicijativu i podršku grada, omogućili bi njihovo samozapošljavanje i razvoj male privrede i obrtništva. Poduzetnički inkubator grada Ploča, tako pompozno najavljivan zjapi poluprazan. Zašto?
Dva su faktora koji uvjetuju navedeni razvoj male privrede i obrtništva. Ideje i novac. Ideje se rađaju, novac na žalost ne. Cijenimo da pomoć mladima trebamo pružiti intelektualnim angažiranjem na razvoju ideja i novčano kroz povoljne kreditne linije. I najveći genijalac sa idejom i vizijom pored siromašnih roditelja i nedostatka novca za investicije ipak ostaje samo neostvareni genijalac. Trebamo pomoći mladima da ostvare svoje vizije i razviju poduzetništvo.

 

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA SKRB

Razvoj zdravstvene i socijalne infrastrukture na području cjelokupne Republike Hrvatske predstavljaju jedan od najznačajnih problema. Razlozi su brojni, zdravstvena djelatnost je neprofitna djelatnost i cijela zdravstvena zaštita treba biti raspoloživa svakom građaninu RH. Na koji način, to ovisi o financijskoj moći, ali i spremnosti i razumijevanju lokalne politike za potrebe i probleme zdravstvene zaštite.

Grad Ploče se nalazi pred velikim problemom koji će eskalirati vrlo brzo, u godinama pred nama. Veliki broj liječnika nalazi se pred umirovljenjem, mladih liječnika, zainteresiranih za rad u “provinciji” nema. Svima su poznati problem loše opemljenosti i potplaćenosti uposlenika doma zdravlja,
Vječno bildanje moći i prebacivanje odgovornosti između županije i grada ne vodi ničemu. Ovaj grad treba i prvu pomoć i laboratorij i liječnike, U punom broju, u punoj opremljenosti i punoj spremnosti.

Sam objekt Doma zdravlja postaje opasan, ugrožava uposlene zdravstvene radnike i pacijente. Mnogobrojne pukotine na strukturi i zidovima su vidljive golim okom, neke i po nekoliko centimetara široke. Nismo sigurni u statiku samog objekta. Građevinske inspekcije trebaju pregledati objekt, posebno zadnju stranu Doma zdravlja prema Luci Ploče i donijeti mišljenje. Stanje je ozbiljno, na ovakvim objektima na Banovini I u Zagrebu stoje žute naljepnice. (Fotografije su dostupne)
Kroz program POS izgradnje zalagati ćemo se za riješavanje stambenih potreba djelatnika Doma zdravlja Ploče, posebno kao mjeru privlačenja mladih liječnika za dolazak, rad i ostanak u našem gradu. Opremanje ordinacija i Prve pomoći opremom i vozilima je moguće kroz razne programe, bilo državne ili uz potporu EU, liječnike i drugo osoblje moramo privući mjerama osiguranja egzistencijalnih pitanja kao što su primjerena plaća, rješavanje stambenog pitanja i svih ostalih aktivnosti i sadržaja što jedan prosječan grad treba pružiti mladim ljudima, od kulture, sporta, školstva i slično.

Socijalna skrb predstavlja jedan od temelja civilizacijskih tekovina. Na žalost populacija grada Ploča i okolice stari i to nije samo naš sindrom, događa se to u cijeloj državi. Za smještaj potrebitih osoba u domove za starije stanovnici Ploča muku muče već godinama, snalaze se na kojekakve načine kako i kamo smjestiti svoje najmilije i rodbinu. Ne zato što to žele, već zato što moraju, zato što briga o njima postaje zahtjevna, pažnja najbližih nije dostatna, stariji trebaju i medicinsku skrb i u mnogo slučajeva 24-satnu brigu. Trebaju palijativnu skrb a to im njihovi najmiliji ne mogu pružiti kod kuće.

Želimo pokrenuti inicijativu i početi izgradnju državnog doma za starije osobe na području našega grada, tražiti razumijevanje od strane institucija ove države za problem koji postaje sve većim, raste iz godine u godinu a nije kao takav dovoljno prepoznat od strane lokalne vlasti
Svjedočili smo izgradnji “Posjetiteljskog centra i planinarskog doma” u Baćini (objekt stare škole), objekta financiranog sredstvima EU, napravljenog “da se nešto napravi” i koji, uvjereni smo nikada neće biti priveden svrsi niti će društvena zajednica imati koristi od njega. Upitajte se tko će ga koristiti i koliko se trenutno koristi. Idealna lokacija i veličina objekta za izgradnju doma za starije osobe i rješenja velikog problema ovog grada.

Vraćamo se ovdje na poglavlje raspolaganja gradskim zemljištem i resursima. Građani moraju imati potpune informacije i aktivno sudjelovati u javnoj raspravi, anketi ili drugim demokratskim oblicima odlučivanja o potrebama i svrishodnosti investicija i namjeni gradskih prostora i objekata. Na žalost, u ovom slučaju nisu pitani o mogućoj budućoj namjeni stare škole u Baćini.

 

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni