Politika i gospodarstvo

Dobroslavić: Projekt HE Dabar je potencijalno opasan za našu županiju

marija vučković i nikola dobroslavić o he dabar by tea stjepović / dubrovacki.hr

– Projekt Gornji horizonti je projekt koji ima bitni utjecaj na slivno područje u Dubrovačko-neretvanskoj županij, od doline Neretve preko Malostonskog zaljeva sve do Župe dubrovačke, rekao je uvodno na konferencii za novinare župan Nikola Dobroslavić.

Jedan od dijelova ukupnog projekta Gornji horizonti je hidroelektrana Dabar. Hrvatska kao susjedna zemlja, po međunarodnom pravu ima pravo štiti interes svog područja od mogućih negativnih utjecaja projekata u susjednim državama.

– Tako je u postupku izrade studije utjecaja na okoliš za HE Dabar bila konzultirana i Republika Hrvatska, i s naše strane su upućene primjedbe na studiju utjecaja na okoliš zbog mogućih negativnih utjecaja na područje RH, kazao je župan te dodao kako je BIH strana, odnosno Republika Srpska ignorirala primjedbe i usvojila studiju utjecaja na okoliš i čak ishodovala građevinsku dozvolu za dio projekta HE Dabar.


Oko toga je i pokrenut sudski spor sa strane Federacije Bosne i Hercegovine prema nositeljima projekta.
Župan Dobroslavić se pita zašto mjerodavna tijela Hrvatske nisu intervenirala i zaštitila interese RH i zaustavila daljnje radnje do postizanja prihvatljivosti projekta za hrvatsku stranu.

– Projekt je potencijalno opasan za Hrvatsku, konkretno za Dubrovačko.-neretvansku županiju, i pozivam predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika države da zaštite interese Hrvatske i Dubrovačko-neretvanske županije po ovom pitanju. Potrebno je da se intervenira kod BIH i da se zaustave sve daljnje radnje i da se do poštivanja primjedbi koje je dala hrvatska strana zaustave svi daljnji radovi, odlučan je bio Dobroslavić.
Hrvatski stručnjaci su imali niz vrlo ozbiljnih primjedbi na dostavljenu studiju procjene utjecaja na okoliš HE Dabar.

– Sukladno neodgovaranju na naše upite koje smo više puta slali, očito je da se ne vodi dovoljno računa o bilateralnom sporazumu kojeg su potpisale Hrvatska i Bosna i Hercegovina, a odnosi se na uređenje vodno – gospodarskih odnosa, kao i o obvezama prema ESCO konvenciji, kazala je Marija Vučković, zamjenica župana.

Najozbiljnije od tih primjedbi su:
– nije moguće izdvojiti podatak o količinama vode koje se prevode iz sliva rijeke Neretve u takozvane Donje horizonte.
– nije razmotren utjecaj povećanih dotoka akumulacija u BIH na nizvodne horizonte
– nisu utvrđeni utjecaji promjena količine i dinamika unosa voda na ušće Neretve, na područje HE Dubrovnik, na Malostonski zaljev

Na primjedbe nikad nije odgovoreno. Zamjenica župana zataržila je hitno reagiranje od mjerodavnih tijela jer je očito da je projekt išao cijelo vrijeme dalje, što nije trebao, a radi se o području u kojem postoje mnogi načini zaštite nacionalih interesa.

– Tražimo da hitno pokrenu postupak osporavanja građevinske dozvole za tunel HE Dabar koji se smatra njezinim najznačajnijim objektom, a čija je građevinska dozvola, po medijskim napisima, ishođena u rujnu 2014. godine, rekla je Vučković.
Traže i istražne radnje, osnivanje istražne komisije i pokretanje istražnog postupka prema ESCO konvenciji što je ostavljeno kao mogućnost RH i njenim nadležnim tijelima.

Dobroslavić je dodao kako su, nažalost, regionalna i lokalna razina od početka manjkavo uključene u raspravu o projektu.

Tekst i foto: Tea Stjepović
www.dubrovacki.hr