Politika i gospodarstvo

DOBRE VIJESTI: Grobna naknada se snižava sa 240 kuna na 120 kuna

Na jučer održanoj 25. sjednici Gradskog vijeća prije izglasavanja Dnevnog reda u aktualnom satu, kzmeđu ostalih vijećničkih pitanja, izdvajamo pitanje vijećnika Mateljka a tiču se naknade za održavanje grobnih mjesa na području Grada Ploča.

Vijećnika Mateljka je zanimalo jesu li se stekli uvjeti da Grad korigira cijene spomenute naknade i poboljša uslugu

Odgovorio mu je zamjenik gradonačelnika, Ivan Marević da će građani već od početka ove godine plaćati dvostruku manju naknadu jer “Komunalno održavanje definira novu politiku u okviru koje će se formirati zasebna jedinica za te aktivnosti.”.


Već i prije je bilo govora da ni Gradu a ni korisnicima ovakav dosadašnji odel nije povoljan ni isplativ ali ovom novom politikom će se to omogućiti osiguranjem određenih financijskih sredstava od strane Grad Ploča.