Politika i gospodarstvo

Danas sjednica Gradskog vijeća: Gradonačelnik podnosi polugodišnji izvještaj o radu

Predsjednik Aleksandar Ostojić za danas je sazvao 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča koja će se održati u Domu kulture u Pločama s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1.Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 8. srpnja 2021. godine.


2. Imenovanje članova nadzornih odbora trgovačkih društava: Komunalno održavanje d.o.o., Autobusni kolodvor d.o.o. i Radio postaja Ploče d.o.o.

3. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija športsko – rekreacijske zone Komin – postojeće zgrade NK Gusar, sportskih terena i pratećih sadržaja”.

4. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2021. g. – 30.06.2021. godine

5. Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine s

  • Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine,
  • Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila gradnje komunalne infrastrukture za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine,
  • Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine,
  • Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine
  • Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine

6. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Ploče

8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ploče.