Politika i gospodarstvo

Ćorić: Ako kriza potraje, svi ćemo se morati solidarizirati s privatnim sektorom

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić za Dnevnik N1 govorio je o novim mjerama za pomoć gospodarstvu, koje hrvatska Vlada planira za travanj.

– Travanjski paket učinit će poslovanje poduzetnika lišeno bilo kakvih upitnika. Osigurat će likvidnost i anticipirati učinke krize na domaće gospodarstvo dugoročnije. Što se tiče očekivanja, za razliku od svih društvenih komentatora, odgovornost za mjere snosi Vlada i one moraju biti dobro promišljene i adresirati probleme poduzetnika za budućnost. Poduzetnici su već sada imali odgodu plaćanja na određena davanja – rekao je Tomislav Ćorić, te dodao kako će o mjerama moći govoriti konkretnije kada premijer Andrej Plenković predstavi mjere iz travanjskog paketa.

Kazao je i kako će se, potraje li kriza, javni sektor morati solidarizirati s privatnim.


– O ovoj krizi promišljamo kao krizi koja se kreira i sa strane ponude i sa strane potražnje. Vlada radi na namirivanju likvidnosti, kako bi se recesija manje osjetila. U kratkom roku ne treba razmišljati o rezovima, no to treba adresirati u travanjskom paketu. Ako kriza bude trajala duže, svi ćemo se morati solidarizirati s privatnim sektorom koji je sada najviše pogođen krizom. Ako aspekti krize, odnosno rezultati krize, budu dugoročniji – svi segmenti društva trebaju se solidarizirati s onima koji su najpogođeniji krizom, pa tako i državni dužnosnici. Razmišlja se o smanjenju dijela parafiskalnih nameta i oslobađanja od plaćanja parafiskalnih nameta u narednom periodu – rekao je Ćorić za N1.

Kazao je i kako je aktivacija državne imovine nešto je o čemu se razmišlja, ali da prodaja pojedinih poduzeća nije na stolu.