Politika i gospodarstvo

Cijena katastarske izmjere 0.85 kn po m2

Ploče

Građani i pravne osobe sufinancirat će po metru četvornome katastarsku izmjeru i osnivanje zemljišne knjige za k.o. Ploče. Cijena po metru četvornom biti će 0,85 kuna. To konkretno znači da će stanari zgrade koja se nalazi na površini od 600 metara četvornih sufinancirati izmjeru s 510 kuna, koje će se podijeliti s brojem stanova u toj zgradi. I dok će za građane to biti simbolični iznosi, pravne osobe na gradskome području izdvojit će značajna sredstva jer su vlasnici ili nositelji prava gospodarenja, upravljanja i korištenja na većim površinama. 

Najveći iznos, preko dva milijuna kuna, trebala bi platiti Lučka uprava Ploče, koja upravlja područjem od oko 2,5 milijuna „kvadrata“. 

Preko 700 tisuća kuna trebao bi biti udio Hrvatskih voda, koje na području Grada Ploča upravljaju s površinom od oko 860 tisuća metara četvornih, dok na Hrvatske šume otpada oko 560 tisuća „kvadrata“, pa je njihov udjel nešto manji od pola milijuna kuna. Značajne iznose u gradski proračun trebali bi uplatiti i HŽ Infrastruktura (370 tisuća metara četvornih površine), Hrvatske ceste (340 tisuća metara četvornih) i MORH (200 tisuća metara četvornih).

Javni uvid čestica zemljišta
Sljedeći korak, nakon završetka katastarske izmjere, je javno izlaganje i javni uvid čestica zemljišta formiranih izmjerom. Na tako oblikovane čestice moći će se izjavljivati prigovori radi površine i oblika. Ove poslove obavljat će Katastarsko-geodetsko povjerenstvo.


Slijedeći korak je rad Zemljišno knjižnog – sudskog povjerenstva koje će formirati nove z.k. uloške, s novim brojevima čestica i upisima prava vlasništva i drugim pravima. Na te formirane upise moći će se ulagati prigovori po kojima će sud postupati po službenoj dužnosti, a oni kojima se odbije prigovor imati će mogućnost podnošenja tužbe za ispravak. 

Zemljišna knjiga za k.o. Ploče obuhvatit će površinu od oko 900 hektara, na kojima sada ima oko 3,5 tisuće katastarskih čestica, 850 objekata, a građevinsko područje prostire se na 800 hektara. 

Posljednji put podaci na području buduće k.o. Ploče ažurirani su na temelju podataka izmjere iz 1969. godine i potvrđeni su rješenjem Republičke geodetske uprave iz lipnja 1972. Kako nije osnovana zemljišna knjiga, onemogućeni su upisi više stambenih zgrada i pojedinačnih objekata.


Tekst: Stanislav Soldo / www.slobodnadalmacija.hr
Foto: www.eldmarc.com