Politika i gospodarstvo

Ante Ćopo: Grad Ploče pred financijskim slomom

ploče močvara

„Grad Ploče je pred financijskim slomom. Trenutačna dugovanja ili obveze prema dobavljačima su u visini između osam i devet milijuna kuna, što predstavlja polovicu realnih prihoda u fiskalnoj godini. Prvoga dana prosinca ističe pozajmica od milijun kuna kojom su se servisirale nužne financijske transakcije prema proračunskim korisnicima, plaće gradske uprave, Dječji vrtić, Crveni križ, Radiopostaja Ploče itd.“, rekao je na konferenciji za tisak gradski vijećnik SDP-a Ante Ćopo, naglasivši da je trenutačna situacija takva da je u odnosu na prošlu godinu realizacija proračuna oko 60 posto, te da „samo nerazumni i neodgovorni ljudi u ovakvoj situaciji ne idu u rebalans, te tako pokažu krvnu sliku grada i proračuna“.

Ćopo smatra da su prijepori oko termoelektrane vladajućima u Gradskome vijeću omogućili da na neviđeno donesu odluku o novom ustroju gradske uprave. „Sama ideja nije loša, ali kada se bolje prouči, onda se otkrije smisao takvog preustroja. Takvim preustrojem predviđa se postojanje dva odsjeka, jedan čini Odsjek za lokalnu samoupravu, a drugi je za prostorno uređenje, komunalni sustav i društvene djelatnosti. Ništa neobično da pravilnikom nije predviđeno da Odsjekom za lokalnu samoupravu upravlja ili ga vodi magistar struke ili specijalizant građevinarstva (diplomirani inženjer građevinarstva). On je ovim pravilnikom, koji je stupio na snagu 7. listopada, šef i pododsjeka za financije. Vrlo čudna kombinacija, koja omogućava gradonačelniku da stvori, po meni, umjetni višak koji iz gradskoga proračuna uzima oko 90 tisuća kuna“, rekao je Ćopo. SDP-ov vijećnik istaknuo je i kako će se vrlo brzo vidjeti da u tome Odsjeku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča nedostaje odgovarajući broj magistara pravne struke, jer je, prema njemu raspoloživim podacima, taj Odsjek ostao na jednome pravniku koji fizički ne može obaviti sve poslove.

„Pododsjeku za proračun i financije namijenjena je ona čuvena izreka da novac i nije imovina, pa po najnovijem ustroju ti djelatnici pločanskim vlastodršcima i ne trebaju. Cijeli kaos u gradskoj upravi s promajom u gradskim financijama prouzročio je, za mene, neodgovorni i korumpirani gradonačelnik Krešimir Vejić, koji pojedinim djelatnicima gradske uprave u samo dvije godine isplaćuje jubilarne nagrade, a trenutno za korisnike gradskog proračuna, Vrtić, Crveni križ i Pučko otvoreno učilište, nema plaće“, zaključio je Ćopo.


Tekst: Ante Šunjić
www.dubrovacki.hr