Politika i gospodarstvo

Anketa Grada Ploča o POS stanovima

Grad Ploče svim zainteresiranim građanima nastoji osigurati rješavanje stambenog pitanja putem Programa poticane stanogradnje.
Radi uvida u potrebe građana i boljeg planiranja Programa, provode anketu o interesu građana za kupnju stana putem ovog Programa. Provedbom ankete utvrditi će se postoji li objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Slijedom navedenog, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana putem ovog Programa, ispunite anketni upitnik, te ga dostavite najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine, na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, poštom ili neposredno u prijamnu pisarnicu Grada Ploča na istoj adresi, sa naznakom „Anketni upitnik za kupnju stana po Programu poticane stanogradnje Grada Ploča“, odnosno putem elektroničke pošte na [email protected]

Ukoliko se utvrdi interes Grad Ploče će u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama–APN, provesti Program POS-a.
Anketni upitnik ispunjavaju punoljetne osobe s neriješenim ili neadekvatno riješenim stambenim pitanjem. U slučaju bračne ili izvanbračne zajednice, anketni upitnik ispunjava jedan bračni drug.


Anketni upitnik možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Grad Ploče