Politika

Aglomeracija Ploče ušla u završnu godinu – poznati uvjeti za priključenje korisnika

Kapitalni projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Ploče ušao je završnu godinu realizacije. Projekt uključuje izgradnju mreže sustava odvodnje i sanacija vodoopskrbne mreže u naseljima Ploče, Baćina, Peračko Blato, Rogotin i Šarić Struga i obuhvaća izgradnju novih gravitacijskih kolektora (31.679,43m), sanaciju gravitacijskih kolektora (695,20m), izgradnju novih tlačnih cjevovoda (5.284,31m), izgradnju incidentnih preljeva (92,78 m), sanaciju vodoopskrbnih cjevovoda (14.876,28 m), izgradnju instalacijskih cijevi za SDNU (16.274,60 m) i izgradnju crpnih stanica (25 komada).

Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 234 milijuna kuna, a financira se iz EU sredstava sa 69 posto, Ministarstvo gospodarstva i Hrvatske vode sudjeluju sa po 12,5 posto, IZVOR Ploče, kao nositelj projekta s četiri posto i Grad Ploče s dva posto.


Na gradilištu je trenutačno angažirano 15 građevinskih ekipa, a od početka ove godine u posao se planira uvesti još nekoliko ekipa. Kako se na području Grada Ploča nalaze naselja u kojima se posljednjih godina razvija turizam, nastojat će se i ti momenti uzeti u obzir prilikom izvođenja radova, koji se trenutno odvijaju u Baćini i u Peračkom Blatu, dok će se radovi koji obuhvaćaju Rogotin (Faza 9 i 10) pokušati prilagoditi dolasku turista barem tijekom udarnih mjeseci srpnja i kolovoza. U tu svrhu radovi na tim područja planiraju se dinamizirati prebacivanjem preostalih ekipa nakon završetka određenih faza.

Jedna od stvari koje javnost zanima jesu uvjeti za priključenje korisnika tijekom izgradnje aglomeracije. Priključivanje korisnika na sustav odvodnje biti će financirano iz projekta aglomeracije, za gravitacijske priključke, kao i za priključke sa kućnom crpnom stanicom, što predstavlja manji broj priključaka. Korisnici će sa IZVOROM potpisati novi ugovor o pružanju vodnih usluga koje uključuju vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje, čime će u potpunosti biti definiran odnos, odnosno prava i obveze svake strane, između korisnika i isporučitelja vodnih usluga.

Što se tiče financiranja tekućih troškova za sve korisnike, oni će na mjesečnim računima za vodne usluge plaćati fiksni dio vodne usluge odvodnje, kao i varijabilni dio koji ovisi o količini potrošene vode na vodoopskrbnom priključku. Iz navedenih prihoda financira se održavanje sustava. Korisnici sa priključcima odvodnje sa kućnom crpnom stanicom sami financiraju samo potrošnju električne energije svoje kućne crpne stanice, otprilike od jedan do tri eura mjesečno, s obzirom da je ista spojena na elektroenergetski priključak u vlasništvu korisnika.

Održavanje cijelog sustava kućne crpne stanice i tlačnog cjevovoda do spojnog okna, uključujući i zamjenu pumpe nakon isteka radnog vijeka, snosi IZVOR kao isporučitelj usluge.

Tekst i foto: Ante Šunjić/Dubrovački vjesnik

 

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni