Politika i gospodarstvo

Komunalno održavanje Gradu Pločama poslalo opomenu pred ovrhu!

Neslužbena stranica grada Ploča doznaje da je Komunalno održavanje d.o.o., gradska tvrtka u 100% vlasništvu Grada Ploča, Gradu Pločama poslalo Opomenu pred ovrhu na iznos od skoro 3 milijuna kuna!

Vezano za opomenu pred pokretanje ovršnog prijedloga upućeno 07.11.2017. zamolili smo Ivicu Žulja, direktora Komunalnog za izjavu i dobili smo sljedeće pojašnjenje:

“Vezano za opomenu pred pokretanje ovršnog prijedloga želimo izjaviti slijedeće, Grad Ploče na dan 07.11.2017. godine u poslovnim knjigama Komunalnog održavanja ima dospjelo nepodmireno dugovanje u iznosu 2.952.286,76 kuna. U više navrata smo od Grada Ploča tražili očitovanje o načinu i dinamici podmirenja dospjelih obveza, te kako naši višekratni upiti i molbe nisu urodile plodom poslali smo opomenu pred ovrhu. Nadam se da će Grad Ploče napraviti prijedlog otplate duga kao i nastaviti plaćati ugovorene i izvršene usluge.
Ovo nije ništa neuobičajeno obzirom da su najstarija potraživanja iz 2015. i 2016. godine. Ovakvu opomenu smo poslali također 15.03.2017. godine, te nam je tada obećano kako će se dio dugova pokriti prihodima od prodaje imovine. Kako do izmirenja dugovanja nije došlo, a kako je odlukom gradonačelnika gosp. Miše Krstičevića u funkciji Skupštine društva isplaćena zadržana dobit Gradu Ploče u iznosu od 2.393.244,54 kuna to će za društvo donijeti značajno povećane rashoda vezanih za plaćanje poreza na dobit, te ovim putem želimo usuglasiti i dogovoriti dinamiku izmirenja naših potraživanja.

Pažnjom dobrog gospodarstvenika društvo mora skrbiti o svojoj imovini i obvezama stoga je nužno ili plaćanje dospjelih obveza ili sporazum o obročnoj otplati koji zagovaramo” – izjavio je za Neslužbenu stranicu grada Ploča Ivica Žulj, direktor Društva.

Upitali smo gradonačelnika Krstičevića da nam da svoj komentar:

“Točno je da je Komunalno održavanje d.o.o. tvrtka u 100% vlasništvu Grada Ploča, jučer poslalo Opomenu pred ovrhu zbog godinama akumulirajućeg duga. Komunalno je godinama akumuliralo dug i nije išao prema Gradu aktivnim pristupom da se uspostavi dinamika plaćanja. Osim što nisu išli pristupom dinamike, nije se reagiralo ni u trenucima kada bivši gradonačelnik nije priznavao dug, tj. kao da ti računi ne postoje” – izjavio je Gradonačelnik za naš portal.

Šta bi se dogodilo da nova gradska vlast nije priznala te račune, na koje je plaćen PDV, možemo samo zamisliti.

Gradonačelnik je još i dodao da je evidentno kako pojedinci ne priznaju i ne poštuju legitimnu i legalnu izabranu gradsku vlast vršeći samovolju na štetu građana.