Politika

13. sjednica GV: Donesena odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

U tijeku je 13. sjednica Gradskog vijeća Grad Ploče na kojoj je donesena odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi kojom se:

U odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Ploča 4/22.) u članku 7. briše se stavak koji glasi „Koeficijent namjene za građevinsko zemljište na lučkom području luke Ploče koje služi u svrhu obavljanja uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom određuje se u visini od 6 % koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.“

Iza članka 15. dodaju se tri nova članka koja glase:


Od obveze plaćanja komunalne naknade djelomično će se, u 50%-tnom iznosu, osloboditi fizičke osobe obveznici komunalne naknade za stambeni prostor. Obveze plaćanja komunalne naknade djelomično će se, u 30%-tnom iznosu, osloboditi mikro subjekti malog gospodarstva, sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva, uz uvjet da pokazatelji utvrđeni na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, ne prelaze sljedeće granične vrijednosti:

– prosječan broj radnika tijekom protekle poslovne godine: deset radnika,
– prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

Stambeni prostor za koji postoji pravovaljani energetski certifikat te je razvrstan u energetski razred ,A” ili viši, iznos komunalne naknade smanjuje se za 25%. Za ostvarenje ovog prava na djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade potrebno je podnijeti pisani zahtjev nadležnom Upravnom odjelu koji će o istom provesti postupak i donijeti rješenje, dok dosadašnje točke od 16. do 20. postaju točkama 19. do 23.

Sjednica se nastavlja raspravom o odluci o komunalnom doprinosu. Uskoro više.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni